Mokykliniai linkėjimai, Mokyklos jubiliejaus proga

Mieli mokytojai, esu [esame] dėkingas [-i] už visą laiką, energiją ir atsidavimą, kurį skyrėte mokydami mus. Jūs visada buvote šalia su šypsena veide, kai mums Jūsų reikėjo. Mes mylime Jus ir vertiname viską, ką darote dėl mūsų. Ačiū!

Miela [-s] mokytoja [-au], ačiū Jums už tai, kad skiriate savo laiką mūsų visų ugdymui. Norime išreikšti savo dėkingumą už Jūsų sunkų darbą. Žinokite, kad labai vertiname tai, ką Jūs darote dėl mūsų.

Mokytojai, Jūs esate bet kurios mokyklos pagrindas. Jūs nenuilstamai dirbate siekdami, kad mokiniai būtų laimingi ir gerai išsilavinę. Nesvarbu, ar tai pamokos mokymas, ar veiklos organizavimas, Jūs atiduodate visas jėgas, kad įsitikintumėte, jog mokinių poreikiai yra patenkinti. Visada žinokite, kad mes vertiname tai, ką Jūs darote dėl mūsų. Sveikiname Mokytojų dienos proga [mokyklos jubiliejaus proga, išleistuvių proga ir t.t.]

Brangūs mokytojai [dėstytojai], Jūs esate mūsų visuomenės stuburas. Jūs paskyrėte savo gyvenimą, kad šviestumėte ir mokytumėte mūsų ateities kartas. Jūs nusipelnote visos meilės ir pagarbos, kurią tik galite gauti! Ačiū už Jūsų sunkų darbą!

Miela mokykla! Brangūs mokytojai! Mylima [-s] mokyklos direktore [-iau]! Mokiniai ir visa mokyklos bendruomene! Šiandien Mums visiems yra labai svarbi diena – mūsų mylimos mokyklos […] metų jubiliejus. Šia ypatinga proga norime pasveikinti Jus visus ir palinkėti dar daug ateinančių mokslo metų, gausaus pirmokų būrio, gerų mokslo rezultatų ir klegiančio mokinių juoko. Su gimtadieniu, mylima mokykla!

Mylima mokykla, pasaulis yra geresnė vieta gyventi, kai turime Tave. Jau […] metų Tu suteiki vaikams galimybę daugiau sužinoti apie pasaulį ir apie save. Jau […] metų Tu esi vaikams antri namai ir suteiki prieglobstį. Šiandien, mylima mokykla, mes džiaugiamės galėdami švęsti Tavo […] metų jubiliejų ir norime palinkėti dar daug naujų mokslo metų, gausaus mokinių būrio ir gerų pasiekimų.

Mylima mokykla, tu esi vieta, kur vaikai mokosi, auga ir tampa suaugusiais, į platų pasaulį pasirengusiais žengti, žmonėmis. Tu esi vieta, kur vaikai praleidžia didžiąją savo laiko dalį. Tu esi prieglobstis ir antri namai. Šia ypatinga proga norime padėkoti, kad Tu esi svetinga ir palanki mokytis, augti bei tobulėti. Linkime Tau dar daug metų girdėti aidintį mokinių juoką ir matyti besišypsančius jų veidus, sulaukus gerų mokslo rezultatų.

Šia ypatinga proga dėkojame Jums, mokytojai, už jūsų indėlį į visuomenę. Esame dėkingi Jums už jūsų kantrybę ir meilę, kurią apipylėte mus. Mes visada prisiminsime Jūsų mokymus ir visada stengsimės būti tokie kaip jūs. Ačiū Jums!

Brangūs mokytojai, Jūs esate mūsų visuomenės pagrindas, todėl esame dėkingi už Jūsų atsidavimą ir rūpestį. Esame labai laimingi, kad esate mūsų mokytojai, ir dėkojame už Jūsų patarimus ir mokymus bei kantrybę.

Mielas mokyklos direktoriau, šia ypatinga proga, norime Jums padėkoti už rūpestį mokiniais, mokytojais ir visa mokyklos bendruomene. Šioje mokykloje Jūs vykdote sėkmingą ir nuostabią veiklą, todėl mokytis čia yra nuostabu. Tik Jūsų dėka mums mokykla yra kaip namai. Norime padėkoti už Jūsų sunkų darbą ir pasakyti, kad esate puikus vadovas. Linkime sėkmės ir ateityje.

Brangus direktoriau, Jūs buvote ir vis dar esate nuostabus ir darbštus direktorius. Šia ypatinga proga norime pasakyti, kad buvote ir esate mūsų mokyklos ramstis. Didžiuojamės jumis ir norime padėkoti už viską, ką padarėte dėl mūsų ir mūsų bendruomenės. Esame dėkingi už jūsų atsidavimą mūsų mokyklai ir tikimės dar ilgai tęsti kelionę su jumis.

Ačiū Jums už visus kartus, kai buvote šalia, kai man reikėjo pagalbos. Esu dėkingas už viską, ką darote dėl šios mokyklos mokinių ir mokytojų. Aš taip didžiuojuosi žmogumi, kuriuo tapau dėl jūsų meilės ir palaikymo. Tikiuosi, kad šie dar vieni metai mokykloje jums buvo tokie pat nuostabūs, kaip ir man. Ačiū Jums!

Ačiū už viską, ką dėl manęs padarėte. Esu dėkingas už laiką ir pastangas, kurias skyrėte man. Niekada nepamiršiu dalykų, kurių Jūs mane išmokėte, ir prisiminimų, kuriais pasidalinome kartu. Esu labai dėkingas, kad šią mokyklą galiu vadinti savo namais. Dėkoju už visą jūsų paramą, patarimus ir padrąsinimą per pastaruosius kelerius metus. Jūs esate nuostabus direktorius!

Noriu padėkoti už visą sunkų darbą, kurį atlikote šioje mokykloje. Esu dėkingas, kad buvote mūsų direktorius. Tikiuosi, kad ir toliau dirbsite nuostabų darbą dėl geros šios mokyklos ateities. Dėkoju už darbą ir tikiuosi, kad taip pat puikiai dirbsite ir ateityje, o gal net ir geriau. Sėkmės!

Gerbiama direktore, norime padėkoti už visą darbą, kurį atlikote dėl mūsų ir kitų mokinių. Žinome, kad ne visada lengva būti direktoriumi, bet norėtume padėkoti Jums už viską. Jūs esate puiki direktorė ir tikimės, kad ir toliau stengsitės šios mokyklos labui. Labai ačiū!

Naudodamasis proga norėčiau išreikšti savo dėkingumą už jūsų sunkų darbą ir atsidavimą šiai mokyklai. Esu dėkingas, kad šioje mokykloje dėka Jūsų turėjau nuostabią patirtį. Dėka Jūsų ši mokykla tapo antraisiais namais. Norėčiau padėkoti už visą pagalbą ir paramą, kurią man suteikėte. Tęskite savo nuostabų darbą ir ateityje, kad ši mokykla būtų geriausia. Sėkmės!

Esame dėkingi direktorei už darbą ir atsidavimą šiai mokyklai. Ji mums buvo didžiulė parama. Tikimės, kad ateityje ji nuveiks dar daugiau dėl šios mokyklos, mokytojų ir mokinių gerovės. Sėkmės darbuose!

Direktoriau, ačiū už patarimus ir palaikymą. Esu dėkingas už galimybę mokytis iš jūsų. Norėčiau padėkoti už jūsų laiką ir pastangas, nes tai buvo puiki patirtis. Aš tiek daug išmokau iš jūsų ir niekada to nepamiršiu. Ačiū, kad stengiatės dėl šios mokyklos!

Brangi mokykla, noriu padėkoti už tai, kad tapai man antraisiais namais. Kad čia dirba tiek daug gerų mokytojų, kurie yra atsidavę savo darbui ir pašaukimui mokyti. Tu pakeitei mano gyvenimą. Padarei mane labiau subrendusiu, daugiau mokančiu ir labiau vertinančiu mažus dalykus žmogumi. Visada būsiu dėkinga už išsilavinimą, kurį man suteikei. Ačiū!

Mokytojai, noriu padėkoti už tai, kad tapome draugais. Dėkoju už tai, kad Jūs esate atsidavę savo darbui ir pašaukimui mokyti. Jūs pakeičiate kiekvieno mokinio gyvenimą. Padarote mus labiau subrendusiais, daugiau mokančiais ir labiau vertinančiais mažus dalykus žmonėmis. Visada būsiu dėkinga už išsilavinimą, kurį man suteikėte. Ačiū!