Mokykliniai linkėjimai, Baigus universitetą, Dėstytojams

Mieli mokytojai, esu [esame] dėkingas [-i] už visą laiką, energiją ir atsidavimą, kurį skyrėte mokydami mus. Jūs visada buvote šalia su šypsena veide, kai mums Jūsų reikėjo. Mes mylime Jus ir vertiname viską, ką darote dėl mūsų. Ačiū!

Miela [-s] mokytoja [-au], ačiū Jums už tai, kad skiriate savo laiką mūsų visų ugdymui. Norime išreikšti savo dėkingumą už Jūsų sunkų darbą. Žinokite, kad labai vertiname tai, ką Jūs darote dėl mūsų.

Mokytojai, Jūs esate bet kurios mokyklos pagrindas. Jūs nenuilstamai dirbate siekdami, kad mokiniai būtų laimingi ir gerai išsilavinę. Nesvarbu, ar tai pamokos mokymas, ar veiklos organizavimas, Jūs atiduodate visas jėgas, kad įsitikintumėte, jog mokinių poreikiai yra patenkinti. Visada žinokite, kad mes vertiname tai, ką Jūs darote dėl mūsų. Sveikiname Mokytojų dienos proga [mokyklos jubiliejaus proga, išleistuvių proga ir t.t.]

Brangūs mokytojai [dėstytojai], Jūs esate mūsų visuomenės stuburas. Jūs paskyrėte savo gyvenimą, kad šviestumėte ir mokytumėte mūsų ateities kartas. Jūs nusipelnote visos meilės ir pagarbos, kurią tik galite gauti! Ačiū už Jūsų sunkų darbą!

Šia ypatinga proga dėkojame Jums, mokytojai, už jūsų indėlį į visuomenę. Esame dėkingi Jums už jūsų kantrybę ir meilę, kurią apipylėte mus. Mes visada prisiminsime Jūsų mokymus ir visada stengsimės būti tokie kaip jūs. Ačiū Jums!

Brangūs mokytojai, Jūs esate mūsų visuomenės pagrindas, todėl esame dėkingi už Jūsų atsidavimą ir rūpestį. Esame labai laimingi, kad esate mūsų mokytojai, ir dėkojame už Jūsų patarimus ir mokymus bei kantrybę.

Mieli mokytojai [dėstytojai], dėkojame už visą sunkų darbą, kurį įdėjote, kad padėtumėte mums mokytis ir augti. Dėkojame už viską, ką dėl mūsų padarėte. Esame labai dėkingi už viską, ko išmokome iš jūsų! Ačiū Jums už viską!

Brangūs mokytojai [dėstytojai], esu dėkingas už laiką ir pastangas, kurias skyrėte mokydami mane. Dėkoju už visus patarimus ir paramą, kurią man suteikėte per daugelį metų. Jūsų žinios, patirtis ir išmintis amžinai bus su manimi. Labai džiaugiuosi matydamas, kad jūsų sunkus darbas atsiperka. Jūs buvote tokie puikūs mokytojai [dėstytojai]. Ačiū už visą jūsų pagalbą. Tikiuosi, kad jūsų ateitis bus tokia pat šviesi kaip mano dabar. Ačiū Jums už viską!

Mokytojai [Dėstytojai], Jūs esate vieni svarbiausių žmonių mūsų gyvenime. Jūs padarėte didelę įtaką mūsų gyvenimui ir padėjote mums užaugti tokiais žmonėmis, kokie esame šiandien. Vertiname visą sunkų darbą, kurį įdėjote per daugelį metų.  Atėjo laikas padėkoti ir pasveikinti Jus, kad mums padėjote. Mes niekada nepamiršime, kiek daug dėl mūsų padarėte. Tikimės, kad jums buvo nuostabi mūsų diplomų įteikimo ceremonija ir visada prisiminsite šią akimirką, nes už mokyklos [universiteto] baigimą esame dėkingi Jums. Norime padėkoti už viską, ką dėl mūsų padarėte. Jūs esate mūsų įkvėpimas. Ačiū!

Brangūs mokytojai [dėstytojai], Jūs buvote man nuostabus mokytojas [dėstytojas] ir draugas. Ačiū už visą laiką, meilę ir palaikymą, kurį man skyrėte per tuos mokslų metus. Labai džiaugiuosi, kad šį laiką praleidome kartu mokykloje [universitete], nes dabar laikas mums eiti skirtingais gyvenimo keliais. Linkiu jums viso ko geriausio tęsiant kelionę ir mokant kitus vaikus [studentus]! Ačiū!