Mokykliniai linkėjimai, Trumpi, Ketvirtokams

Mieli ketvirtokai, šiandien jūs baigiate dar vieną savo gyvenimo etapą – pradinę mokyklą. Jūs tampate didesni ir individualesni. Pirmąją mokytoją pakeis daug kitų mokytojų, tačiau nesijaudinkite, nes jie visi yra pasiruošę jums padėti žengti tolesniu mokslų keliu. Ši diena žymi šios trumpos kelionės – pradinio mokslo – pabaigą ir ilgo naujo skyriaus pradžią. Linkime jums, mieli ketvirtokai, gerų mokslo pasiekimų ir lengvų ateinančių mokslo metų.

Mieli ketvirtokai, sveikiname baigus vieną nedidelį savo gyvenimo etapą – pradinį mokslą! Nors tai buvo neilga kelionė, tačiau itin svarbi, nes padėjo pamatus ateinantiems mokslo etapams. Mes labai džiaugiamės matydami, kad nuo šiandien esate vienu žingsniu arčiau link savo suaugusiojo gyvenimo. Per šiuos metus jūs labai paaugote, todėl nekantraujame pamatyti, kas jūsų laukia ateityje. Didžiuojamės jumis ir viskuo, ką padarėte. Linkime sėkmės ateinančiame mokslų etape ir gerų pasiekimų.

Rugsėjo 1-oji – mokslo metų pradžios ir žinių diena. Šiandien visi pagalvokime, kiek nuėjome per pastaruosius metus, ir kokie yra mūsų tikslai ateinančiais metais. Sveikiname visus mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir visą švietimo įstaigų bendruomenę Rugsėjo 1-osios proga.

Šiandien Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena. Šiandien mes ne tik pradedame naujus mokslų metus, bet ir švenčiame meilę mokslui ir žinioms. Prasidėjus naujiems mokslo metams, sveikiname visus mokinius, jų tėvelius, auklėtojas ir mokytojus. Brangūs mokiniai, tyrinėkite jus supantį pasaulį, dalinkitės atradimais su kitais ir ugdykite smalsumą bei kūrybiškumą. Sėkmės moksluose!

Brangūs mokiniai, tėveliai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomene, šiandien ir vėl susirinkome mokykloje pradėti naujus mokslų metus. Kai kam šie metai pirmi, kai kam paskutiniai, tačiau visiems vienodai svarbūs. Mieli pirmokai, šiandien jūs tik pradedate savo ilgą mokslų kelionę. Nebijokite, būkite drąsūs, siekite savo tikslų, tyrinėkite pasaulį. Brangūs dvyliktokai, šie metai jums paskutiniai, kuriuos vainikuos abitūros egzaminai. Stenkitės dėl savo ateities, nes šiais metais jūs baigsite tik vieną savo kelionę – mokyklą, tačiau kitais metais prasidės dar svarbesnė – aukštoji mokykla. Mieli dešimtokai, šie metai jums taip pat svarbūs. Šiais metais turėsite priimti ne vieną svarbų sprendimą dėl savo ateities – tęsti mokslus šioje mokykloje ar pereiti į kitą. Kad ir kokie būtų jūsų pasirinkimai, tikime, kad pasirinksite teisingai. Mylimi mokytojai, atėjo dar vieni metai, kai jūs aukositės dėl vaikų gerovės ir perduosite savo žinias jiems. Sėkmės moksluose!

Rugsėjo 1-oji mums visiems ypatinga diena, nes tai – naujų mokslo metų pradžia. Kai kam tai pirmieji metai, kai kam paskutiniai, o kai kam eiliniai metai mokykloje, tačiau visiems jums jie yra svarbūs. Linkime sėkmingos ateities mokslo ir žinių srityje. Sėkmės moksluose! Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja!

Brangūs mokiniai, tėveliai ir mokytojai, sveikiname jus visus Rugsėjo 1-osios proga! Šiandien yra mokslo ir žinių diena. Šiandien turime didžiuotis tuo, ką pasiekėme, ir džiaugtis kitų pasiekimais. Mokslas visada buvo sritis, įkvėpusi mus pakeisti supantį pasaulį. Tai suteikė mums vilties ne tik ateičiai, bet ir šiandienai. Mokytojai, ugdykite vaikus, leiskite jiems pažinti pasaulį ir padėkite, jei iškils klausimų. Mokiniai, semkite žinias saujomis, godžiai skaitykite knygas ir tyrinėkite jus supantį pasaulį. Su Rugsėjo 1-ąja sveikiname visus mokinius, taip pat ir jų mokytojus!

Mieli mokiniai ir mokytojai, Rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Ši diena skirta susimąstyti, ką iki šiol gyvenime pasiekėme ir ką galime pasiekti ateityje. Turėtume ne tik pasitenkinti jau įgytomis žiniomis, bet ir nuolat ieškoti naujų žinių, kurių galėtume išmokti. Svarbu niekada nenustoti mokytis, nes visada yra kas nors naujo, ko galime išmokti. Su Rugsėjo 1-ąja! Sėkmės moksluose!

Džiaugiamės galėdami sveikinti visus mokinius, jų tėvelius ir mokytojus su dar viena Rugsėjo 1-ąja, mokslo ir žinių diena. Šią dieną švęskime žmonijos pasiekimus, kurie padarė tiek daug, kad pagerintų mūsų supratimą apie visatą ir save. Šią dieną švęskime kiekvienas savo asmeninius pasiekimus ir visos mokyklos pasiekimus kartu. Sėkmės ateinančiais mokslo metais! Sveikiname su rugsėjo 1-ąja!

Rugsėjo 1-oji – naujų mokslo metų pradžia. Tikimės, kad ruošėtės šiai dienai ir esate pasirengę pradėti šį naują savo gyvenimo skyrių. Tikimės, kad šie metai atneš jums daug žinių ir mokslo. Linkime jums puikios ateities mokslo pasaulyje. Norime pasveikinti jus patekus į žinių, mokslo ir atradimų pasaulį. Linkime jums viso ko geriausio pradedant šią kelionę. Sėkmės ateinančiais mokslo metais!

Sveikiname baigus pradinę mokyklą, ketvirtokai! Tikimės, kad jūs puikiai praleidote laiką šioje mokykloje ir įgijote daug vertingų žinių. Atėjo laikas švęsti savo sėkmę ir dar vieno, nors ir nedidelio, gyvenimo skyriaus pabaigą. Dabar Jūsų laukia kitas itin svarbus etapas – pagrindinė mokykla. Linkime viso ko geriausio tolimesniuose moksluose. Sėkmės!

Mieli ketvirtokai, šiandien yra ypatinga diena – Jūs baigiate pradinę mokyklą. Buvo malonu stebėti, kaip augate ir tobulėjote per pastaruosius ketverius metus. Mes taip didžiuojamės visu jūsų atliktu darbu ir įgytomis žiniomis. Ženkite į naują savo gyvenimo kelio etapą – pagrindinę mokyklą. Sėkmės ateityje!

Sveikiname visus ketvirtokus, baigusius pradinę mokyklą! Tai buvo puikūs pusiau mokslų, pusiau žaidimų metai, tačiau dabar būkite pasiruošę žengti kur kas rimtesnį žingsnį savo mokslo kelyje –  pagrindinį mokslą. Per pastaruosius metus nuveikėte tiek daug, ir mes jumis taip didžiuojamės! Tikimės, kad ir toliau sėkmingai dirbsite kitame savo mokymosi etape. Sėkmės!

Mieli ketvirtokai, mes labai didžiuojamės viskuo, ką nuveikėte šiais metais. Jūs tiek daug išmokote ir išaugote kaip asmenybės. Tikimės, kad ir toliau sunkiai dirbsite kitame savo mokymosi etape ir lengvai įveiksite pagrindinį mokslą. Sėkmės moksluose!

Sveikiname ketvirtokus baigus pradinę mokyklą! Dabar jūsų laukia tiek daug galimybių, tiek daug mokytojų, tiek daug disciplinų. Tikimės, kad galėsite išnaudoti visą savo potencialą ir padaryti pasaulį geresne vieta. Mokykitės ir kurkite mokslo ir žinių pagrindą sau po kojomis. Sėkmės!

Sveikiname visus ketvirtokus baigus pradinę mokyklą! Tai buvo puikūs ketveri metai ir man buvo garbė jus mokyti. Tikiuosi, kad jums mano klasėje buvo taip pat smagu, kaip man! Per šiuos metus jūs daug išmokote ir tikiu, kad per ateinančius išmoksite dar daugiau. Sėkmės!

Sveikiname visus ketvirtokus baigus pradinę mokyklą. Tai didelis žingsnis jūsų gyvenime, ir jūs turėtumėte didžiuotis savo pasiekimais. Šiais metais daug išaugote ir išmokote daug dalykų, kurie jums padės ateityje – pagrindinėje mokykloje. Semkite jums duodamas žinias saujomis, kad jūsų ateitis būtų šviesi. Sėkmės!

Ketvirtokai, sveikiname baigus pradinę mokyklą! Tikimės, kad jums patiks naujas gyvenimas vidurinėje mokykloje ir niekada nepamiršite nuostabių laikų, kuriuos išgyvenote čia. Tikimės, kad jums patiko pradinėje mokykloje praleistas laikas ir tai buvo puiki patirtis. Sėkmės naujame gyvenime – vidurinėje mokykloje! Lengvų ir įdomių mokslų!