Žodžiai, Išeinant iš darbo

Mielas mokyklos direktoriau, šia ypatinga proga, norime Jums padėkoti už rūpestį mokiniais, mokytojais ir visa mokyklos bendruomene. Šioje mokykloje Jūs vykdote sėkmingą ir nuostabią veiklą, todėl mokytis čia yra nuostabu. Tik Jūsų dėka mums mokykla yra kaip namai. Norime padėkoti už Jūsų sunkų darbą ir pasakyti, kad esate puikus vadovas. Linkime sėkmės ir ateityje.

Brangus direktoriau [vadove, viršininke], Jūs buvote nuostabus ir darbštus direktorius. Šia ypatinga proga norime pasakyti, kad buvote mūsų mokyklos [įmonės, bendruomenės] ramstis. Didžiuojamės Jumis ir norime padėkoti už viską, ką padarėte dėl mūsų ir mūsų bendruomenės. Esame dėkingi už jūsų atsidavimą mūsų mokyklai [įmonei, bendruomenei] ir labai gaila, kad mūsų keliai išsiskiria. Sėkmės!

Miela [-s] bose, noriu pasakyti, kad gyvenime su kai kuriais žmonėmis buvo sunku dirbti, bet tokie žmonės, kaip Jūs, tik palengvino darbą. Jūs visada buvote pasiruošusi [-ęs] padėti ir ištiesti ranką, kai to reikėjo. Noriu padėkoti, kad visada buvote su manimi ir padėjote, kai man to labiausiai reikėjo. Ačiū, kad padėjote tobulėti ir siekti vis geresnių pasiekimų. Jūs esate puikus žmogus ir man pasisekė, kad galėjau ne tik dirbti su Jumis, bet ir kad tapome draugais. Labai ačiū už visą pagalbą, kurią man suteikėte per pastaruosius metus! Labai gaila, kad turiu Jus palikti, bet žinau, kad kolegos bus gerose rankose. Sėkmės darbuose.

Mieli kolegos, noriu pasakyti, kad gyvenime teko dirbti su žmonėmis, su kai buvo sunku dirbti, bet tokie kolegos, kaip Jūs, tik palengvino darbą. Jūs visada buvote pasiruošę padėti ir ištiesti ranką, kai to reikia. Noriu padėkoti, kad visada buvote su manimi ir padėjote, kai man to labiausiai reikėjo. Ačiū, kad padėjote tobulėti ir siekti vis geresnių pasiekimų. Jūs esate puikūs žmonės ir man labai pasisekė, kad galėjau ne tik dirbti su Jumis, bet ir kad tapome draugais. Labai gaila, kad šiandien tenka atsisveikinti, tačiau tariu ačiū už visą pagalbą, kurią man suteikėte per pastaruosius metus! Sėkmės darbuose.

Gerbiama [-s] bose, tai buvo puikūs metai dirbant su Jumis. Gaila, kad tenka atsisveikinti. Ačiū, kad suteikėte man galimybę augti ir mokytis iš Jūsų patirties. Esu dėkingas už Jūsų laiką ir pastangas, kad šis darbas būtų sėkmingas. Jūs esate nuostabi [-us] viršininkė [-as]. Sėkmės ateinančiuose darbuose!

Išėjimas į pensiją – tai yra frazė, kurią žmonės bijo išgirsti. Brangus kolega [viršininke], tegul jums išėjimas į pensiją nereiškia, kad jūs senstate, tegul tai reiškia, kad laikas judėti toliau. Tegul išėjimas į pensiją nebūna jūsų karjeros pabaiga, tegul tai būna naujo gyvenimo skyriaus pradžia. Tegul tai būna kažko naujo ir ypatingo pradžia. Toliau kurkite, svajokite ir įgyvendinkite savo svajones!

Brangūs kolegos ir viršininke, neliūdėkite, kad šiandien tenka atsisveikinti. Išėjimas į pensiją man yra naujas gyvenimo etapas, kurį reikia švęsti. Man tai apmąstymų ir atsipalaidavimo metas po viso gyvenimo darbo. Tai laikas pradėti naują veiklą, keliauti, leisti laiką su šeima ir draugais, užsiimti pomėgiais, kurių nebuvo įmanoma dirbant visą darbo dieną. Šiandien aš neliūdžiu. Neliūdėkite ir jūs. Linkiu jums sėkmės tolimesniuose darbuose!

Brangus kolega [viršininke], šiandien jums yra ypatinga diena – jūs išeinate į užtarnautą poilsį. Neliūdėkite, nes išėjimas į pensiją yra gyvenimo etapas, kurį reikia švęsti, o ne bijoti. Linkiu jums viso ko geriausio tolimesniuose darbuose. Atsisveikinimas nėra amžinas! Tikiuosi, kad dar pasimatysime ir ateityje. Sėkmės!

Brangūs kolegos [Mylimas viršininke], šiandien man džiugi diena – pagaliau galiu visą savo laiką skirti pomėgiams ir gyvenimui. Išėjimas į pensiją man yra ne liūdna diena, o apmąstymų ir švenčių metas. Tai vieno gyvenimo etapo pabaiga ir kito pradžia. Nors ir laikas atsisveikinti su jumis, brangūs kolegos ir draugai, kurie tapote šeimos nariais, tačiau noriu tarti „Ačiū” už viską, ką dėl manęs padarėte per tuos metus! Pasiilgsiu darbo su Jumis! Esu labai dėkingas, kad turėjome galimybę dirbti kartu ir tikiuosi, kad po to galėsime palaikyti ryšį! Sėkmės!

Brangus kolega [ Mylimas viršininke], išėjimo į pensiją [iš darbo] proga linkime ilgų, laimingų ir sveikų metų. Pasiilgsime mūsų pokalbių, bet džiaugiamės, kad šiek tiek pailsėsite nuo darbo. Buvo malonu dirbti su jumis daugelį metų. Mes visi čia pasiilgsime jūsų išminties ir sąmojingumo. Sėkmės gyvenime!

Brangus kolega [viršininke], esu dėkinga [-s] už jūsų nurodymus, išmintį ir draugystę. Ačiū, kad visada buvote šalia ir padėjote man, kai man to reikėjo. Niekada nepamiršiu pamokų, kurių mane išmokėte. Ačiū!

Šiandien jums ypatinga diena – diena, kai išeinate į pensiją [iš darbo]. Jūs nusipelnėte šios pertraukos nuo darbo. Mes labai džiaugiamės už Jus! Buvo labai malonu su jumis dirbti. Ačiū už visą jūsų sunkų darbą. Mes jūsų labai pasiilgsime. Sėkmės!

Išėjimas į pensiją – naujo gyvenimo pradžios metas. Tai laikas, kai galite daryti tai, ką visada norėjote daryti. Atėjo laikas mėgautis gyvenimu ir atsipalaiduoti. Nors reikia atsisveikinti, mano brangus kolega [viršininke], tačiau noriu pasakyti, kad buvo labai malonu su jumis dirbti. Apgailestauju, kad išvykstate, bet linkiu sėkmės gyvenime.

Neliūdėkite, kad šiandien jums tenka išeiti į pensiją. Džiaukitės tuo, kad praleisite daugiau laiko su šeima, užsiimsite pomėgiais ar kitais užsiėmimais, kurie bėgant metams galėjo būti apleisti. Turėsite daugiau laiko poilsiui ir mažiau streso dėl darbo. Sunku įsivaizduoti, kaip sunku atsisveikinsi su kolegomis visam laikui, tačiau prisiminkite tai, kad mes esame draugai. Nereikia atsisveikinti visam laikui. Nedvejodamas kreipkitės pagalbos, jei prireiks. Sėkmės!

Brangūs kolegos, išeinant į pensiją [iš darbo] noriu Jums padėkoti už galimybę dirbti su jumis. Dėkoju už palaikymą ir pagalbą. Labai ačiū už visą jūsų atsidavimą ir kantrybę. Aš pasiilgsiu darbo su Jumis kiekvieną dieną. Dėkoju už visą pagalbą ir paramą, kurią man suteikėte per daugelį metų. Aš tai labai vertinu. Sėkmės ateinančiuose darbuose!

Brangūs kolegos, dėkoju už visą jūsų pagalbą ir palaikymą, kol čia dirbau. Be Jūsų nebūčiau ten, kur esu šiandien. Ačiū, kad privertėte jaustis šios komandos dalimi. Niekada nepamiršiu, kiek daug man reiškia ši įmonė ir jūs, brangūs kolegos. Ačiū! Sėkmės darbuose!

Brangūs kolegos, tai paskutinė mano diena su jumis, bet niekada nepamiršiu visų dalykų, kuriuos nuveikėme kartu. Dėkoju už visą pagalbą ir paramą per daugelį metų. Be jūsų nebūčiau galėjęs to padaryti. Ačiū, kad esate tokia puiki komanda ir kad darbas su jumis buvo toks smagus. Aš pasiilgsiu ateiti į darbą kiekvieną dieną, kad pamatyčiau jūsų besišypsančius veidus ir išgirsčiau jūsų juoką. Jūs tapote mano šeima! Sėkmės darbuose!

Brangūs kolegos, norėčiau padėkoti, kad visus šiuos metus buvote tokia neatsiejama mano gyvenimo dalis. Ačiū, kad visada buvote su manimi, net ir tais sunkiais laikais. Ačiū, kad visada mane palaikėte ir tikėjote manimi. Dėkoju už palaikymą ir padrąsinimą. Sėkmės ateinančiuose darbuose!

Brangūs kolegos, dėkoju visiems komandos nariams, kurie man tiesiogiai padėjo. Dėkoju ir tiems, kurie visada buvo šalia manęs. Noriu padėkoti už pagalbą ir palaikymą man dirbant šioje įmonėje. Aš daug išmokau iš jūsų ir visas jūsų pamokas pasiimsiu su savimi. Ačiū jums už viską!

Ačiū, kad visada buvote šalia, kai man to labiausiai reikėjo. Ačiū, kad visada palaikėte mane sunkiais laikais. Dėkoju, kad išmokėte mane kiekvieną dieną būti geresniu žmogumi. Dėkoju už pagalbą ir palaikymą, kai man to reikėjo. Išeinu su sunkia širdimi, bet visada prisiminsiu tuos gerus laikus, kuriuos praleidome kartu. Buvo malonu dirbti su jumis. Sėkmės.