Žodžiai, Vasario 16-osios proga

Brangi Lietuva! Brangūs Lietuviai! Sveikinu jus su Vasario 16-ąja – Lietuvos nepriklausomybės diena. Ši diena mums yra labai svarbi, nes šią dieną mes tapome laisvi. Švęskime šią dieną ir džiaukimės, kad galime gyventi nevaržydami savęs. Būkite laimingi.

Miela Lietuva, Vasario 16-oji ypatinga diena Tau ir visiems Lietuvos žmonėms. Šiandien mes esame laisvi mąstyti, laisvi keliauti, o svarbiausia laisvi gyventi. Šia ypatinga proga turime būti dėkingi savo proseneliams, seneliams, tėvams ir tiems žmonėms, kurie nebijodami mirti siekė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Šią dieną būkime dėkingi už laisvę gyventi. Su Vasario 16-ąja, brangūs tautiečiai!

Vasario 16-ąją Lietuvos Respublika švenčia savo Nepriklausomybės dieną. Savo laisvę ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, kuri visais įmanomais būdais ribojo žmonių gyvenimą. Šią ypatingą dieną turime būti dėkingi visiems tiems, kurie kovojo, kad mūsų šalis taptų nepriklausoma, o žmonės laisvi. Būkime dėkingi! Būkime laisvi! Gyvenkime laisvi! Mąstykime laisvi! Tiesiog būkime tais, kurie brangina savo šalį! Su Vasario 16-ąja!

Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės diena. Sveikiname visus lietuvius su šia ypatinga diena ir linkime gražios Vasario 16-osios!

Sveikiname Lietuvą su Vasario 16-ąja! Linkime kuo didžiausios sėkmės ateityje. Linkime dar daug laimingų nepriklausomybės metų!