Krikštynų sveikinimai, Nuo krikštatėvių

Džiaugiamės galėdami pasveikinti Jus mergaitės [berniuko] krikštynų proga. Tikimės, kad ji (-s) užaugs gera (-u) krikščione (-iu) ir suteiks džiaugsmo Jūsų gyvenimui. Šią ypatingą dieną norime palinkėti viso ko geriausio ir tikimės, kad ji bus kupina džiaugsmo, meilės ir laimės.

Mieli Tėveliai, norime Jus pasveikinti mergaitės [berniuko] krikštynų proga. Esame tikri, kad ji (-s) užaugs tikinti ir taps įkvėpimu savo šeimos nariams bei kitiems aplinkiniams. Sveikinimai krikšto proga Jums ir Jūsų vaikui!

Mieli tėveliai, Jūsų mergaitė [berniukas] yra krikštijama (-s), o Jums tai didelė šventė, nes Jūsų vaikas taps krikščioniu. Tai ypatinga diena jai (-m) ir visiems ją (-į) mylintiems žmonėms. Ji (-s) visada prisimins šią dieną, kai augs, ir taps pavyzdžiu savo vaikams. Sveikiname Jus vaiko krikštynų proga!

Mergaitė [berniukas] yra palaima, dovana ir angelas, nusiųstas iš dangaus.

Jo (-s) krikštynų proga sveikiname Jus ir linkime jai (-m) viso ko geriausio.

Žinome, kad ji (-s) bus puikus žmogus, kuri (-s) visada padės kitiems.

Sveikiname Jus vaiko krikštynų proga!

Mieli tėveliai ir krikšto dukrele [sūneli], atėjo laikas švęsti naują gyvenimą, kuris su krikštu bus Tau suteiktas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl švęskite ir džiaukitės šia ypatinga proga. Tėveliai, auginkite savo vaiko meilę Jėzui Kristui, nes šią tikėjimo kelionę lydės daug kitų etapų. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Miela krikšto dukrele [sūneli], su krikštu prasidės naujas Tavo gyvenimo etapas – krikščionio gyvenimas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl priimk tai ir džiaukis šia ypatinga proga. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Mūsų mylima (-s) krikšto dukra [sūnau], krikštas – tai svarbus įvykis bet kurio vaiko gyvenime. Priimti krikštą, reiškia būti priimtam į krikščionišką Dievo šeimą. Priimk naujo gyvenimo pradžią, nes ji suteikia vilties visiems pakrikštytiesiems. Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], sveikiname krikšto proga! Visą gyvenimą būk laiminga (-s) ir sveika (-s).

Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], tegul šventas vanduo nuplauna Tavo nuodėmes, kad taptum krikščionių pasaulio dalimi. Su džiaugsmu priimk šį naują gyvenimo etapą ir džiaukis juo. Žinok, kad šalia savęs visada turi mus, savo krikšto tėvus, ir mes esame pasiruošę Tau padėti. Krikšto proga sveikiname Tave!

Mieli tėveliai, norime pasveikinti Jus Jūsų vaiko krikšto proga. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami būti šios džiaugsmingos progos dalimi. Ačiū, kad pasirinkote mus tapti Jūsų vaiko krikšto tėvais. Dabar esame vienodai atsakingi už vaiko auklėjimą pagal krikščioniškas tiesas, todėl nebijokite šia našta pasidalinti su mumis. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Mielas krikštuk, priimk krikštą, kaip galimybę įtvirtinti tikėjimą Kristumi. Priimk krikštą, kaip dvasinio tobulėjimo dalį, kuri moko žmones apie jų tikėjimą ir tai, kuo jie tiki. Priimk krikštą, kaip vieną svarbiausių žmogaus žingsnių dvasinėje kelionėje. Priimk krikštą, kaip simbolinį apsivalymo ir atgimimo veiksmą, simbolizuojantį nuodėmės nuplovimą ir priėmimą į bažnyčią. Ženk drąsiai ir kurk gyvenimą pagal krikščioniškąsias taisykles.

Krikštuk, priimk krikštą, kaip naujo krikščioniškojo tikėjimo gyvenimo pradžią. Tegul tai būna apsivalymo ir atgimimo veiksmas. Tegul švęstas vanduo nuplauna tavo nuodėmes, kad taptum artimas Dievui. Tegul krikšto šventė būna tavo gyvenimo tikėjimo kelionės pradžia. Tegul tai būna meilės ir vilties aktas ne tik tau, vaikeli, bet ir tavo tėvams bei šeimai. Tegul tai būna ženklas, kad tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos, prasmės ir džiaugsmo. Būk sveikas ir laimingas!

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.

Krikštuk, tavo krikštas yra svarbus įvykis krikščionių tikėjimui ir tavo šeimai. Tai ceremonija, kuria tu būsi priimta [-s] į bažnyčią ir į krikščioniškąjį gyvenimą. Šiuo krikštu tu būsi apvalyta [-s] nuo nuodėmės ir tai suteiks tau jėgų pasitikti savo ateitį. Po krikšto tu būsi priimta [-s] į Dievo šeimą, kaip ir pats Jėzus Kristus, kai jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas. Auk su Dievu ir būk sveika [-s] bei laiminga [-s]!

Krikštas – tai ypatinga diena jums, tėveliai, ir jūsų vaikui. Jūs buvote palaiminti tokia brangia dovana, todėl laikas švęsti. Krikštuk, krikštas yra svarbiausias įvykis tavo gyvenime. Tai perėjimo iš vieno etapo į kitą akimirka, kai iš nekalto vaiko tampi pakrikštytu krikščioniu. Dėkok Dievui už šį palaiminimą gyvenime. Visada būk mylima [-s], globojama [-s] ir apsaugota [-s].

Krikštuk, su krikštu priimk krikščionišką tikėjimą, kuris ves tave per gyvenimą. Ši ceremonija yra svarbi ne tik tau, bet ir tavo tėveliams bei krikšto tėveliams, nes jie pasižada tave vesti į šią kelionę. Tegul Dievas palaimina tave visa savo meile ir džiaugsmu pasaulyje. Užauk rūpestingu, mylinčiu žmogumi, kuris visada siekia daryti gera šiame pasaulyje. Meldžiame, kad tu visada žinotum, kaip Dievas tave myli. Auk sveikas ir laimingas!

Mielas krikštuk,

Labai džiugu, kad šiandien esi pakrikštyta [-s]. Labai džiaugiuosi galėdama [-s] pasidalinti šia ypatinga akimirka su tavimi ir tavo šeima. Žinau, kad tavo tėvai yra laimingi ir jaučiasi tokie palaiminti, kad jų gyvenime esi tu. Tu esi labai ypatingas vaikas ir mes visi tave labai mylime. Tikiuosi, kad ši diena bus viena iš geriausių dienų tavo gyvenime, nes tai tokia svarbi diena tau ir mums visiems, kurie tave myli. Tu nusipelnei mūsų meilės, nes esi ypatinga [-s], maloni [-us] ir mylinti [-s].

Su krikštynų diena!

Krikštas yra vienas svarbiausių sakramentų, nuo kurio prasideda vaiko kelias krikščioniškame pasaulyje. Sveikiname jus priėmus šį svarbų sprendimą savo vaiko gyvenime. Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius.

Krikštas simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmės ir reiškia atgimimą kaip naujam žmogui Kristuje. Šis sakramentas taip pat suteikia dvasinę apsaugą nuo piktųjų dvasių, nes pakrikštytieji susijungia su Kristumi, jo mirtimi ir prisikėlimu. Brangūs tėveliai, sveikiname jus priėmus šį svarbų sprendimą savo vaiko gyvenime. Sveikiname savo vaiko krikšto proga!

Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius!

Tai laiminga diena jums ir jūsų šeimai.

Prašome priimti mūsų šilčiausius sveikinimus.

Linkime jums laimės ir sėkmės visam gyvenimui.

Tegul Dievas palaimina jus viskuo, kas gera, Jėzaus vardu meldžiame, Amen.

Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius. Džiaugiamės matydami, kad jūsų vaikas augs saugioje aplinkoje pagal krikščionių gyvenimo tiesas. Tikimės, kad jūs ir jūsų šeima būsite palaiminti geros sveikatos ir laimės šiame naujame gyvenimo etape. Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius!