Krikštynų sveikinimai, Atvirukai

Mieli tėveliai ir krikšto dukrele [sūneli], atėjo laikas švęsti naują gyvenimą, kuris su krikštu bus Tau suteiktas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl švęskite ir džiaukitės šia ypatinga proga. Tėveliai, auginkite savo vaiko meilę Jėzui Kristui, nes šią tikėjimo kelionę lydės daug kitų etapų. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Miela krikšto dukrele [sūneli], su krikštu prasidės naujas Tavo gyvenimo etapas – krikščionio gyvenimas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl priimk tai ir džiaukis šia ypatinga proga. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Mūsų mylima (-s) krikšto dukra [sūnau], krikštas – tai svarbus įvykis bet kurio vaiko gyvenime. Priimti krikštą, reiškia būti priimtam į krikščionišką Dievo šeimą. Priimk naujo gyvenimo pradžią, nes ji suteikia vilties visiems pakrikštytiesiems. Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], sveikiname krikšto proga! Visą gyvenimą būk laiminga (-s) ir sveika (-s).

Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], tegul šventas vanduo nuplauna Tavo nuodėmes, kad taptum krikščionių pasaulio dalimi. Su džiaugsmu priimk šį naują gyvenimo etapą ir džiaukis juo. Žinok, kad šalia savęs visada turi mus, savo krikšto tėvus, ir mes esame pasiruošę Tau padėti. Krikšto proga sveikiname Tave!

Mieli krikšto tėveliai, šiandien Jūs pasižadate visą gyvenimą rūpintis ir mylėti šią mergaitę [šį berniuką], kuri (-s) priima šventą krikšto sakramentą. Krikštas yra svarbus ne tik vaikui, nes ši ceremonija žymi naujo gyvenimo Kristuje pradžią, bet ir Jums, mielieji, nes Jūs tampate atsakingais auklėti šį vaiką pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Ačiū, kad tapote krikšto tėvais mūsų vaikui ir sveikiname krikštynų proga!

Mieli krikšto tėvai, tikimės, kad džiaugiatės šia laiminga proga ir nekantriai laukiate savo krikšto vaiko džiaugsmo ir apkabinimų. Priimkite geriausius linkėjimus savo krikšto dukrai (sūnui), kuriai (-iam) taip pasisekė, kad turi tokius rūpestingus krikšto tėvus. Sveikiname Jus ir Jūsų krikšto dukrą (sūnų) šia ypatinga proga!

Sveikiname krikšto mamą ir krikšto tėtį krikšto proga. Džiaugiamės, kad Jūs buvote išrinkti šio vaiko krikšto tėvais. Tikimės, kad ateityje galėsite suteikti stiprią moralinę paramą šiam vaikui. Būkite laimingi ir rūpinkitės savo krikšto vaiku taip, kaip rūpintumėtės savuoju. Sveikinimai!

Miela krikšto mama, labai džiaugiamės, kad galėjote prisidėti prie mūsų sūnaus [dukros] krikšto. Tikimės, kad Jums patiks dovana, kurią suteikėme Jums! Visą gyvenimą rūpinkitės, mokykite ir būkite ramstis mūsų vaikui. Ačiū, kad tapote krikšto mama ir sveikiname!

Mielas krikštatėvi, dėkojame, kad šia ypatinga proga buvote kartu ir laikėte mūsų sūnui [dukrai] už rankos. Esame labai dėkingi už tai, kad sutikote tapti mūsų vaiko krikšto tėvu ir pasižadėjote juo rūpintis visą gyvenimą. Ačiū, kad tapote krikšto tėvu ir sveikiname!

Miela [-s] anūkėle [-i], sveikinu [sveikiname] Tave krikšto proga. Meldžiu [Meldžiame], kad Viešpats ir toliau laimintų Tave, saugotų Tave ir visada rūpintųsi Tavimi. Tikiuosi [Tikimės], kad ši diena atneš Tau džiaugsmo ir laimės, nes nuo šiandien tapai krikščioniu. Sveikinu [Sveikiname] krikšto proga, anūkėle [-i]!

Mylima [-s] anūkėle [anūkėli], džiaugiamės galėdami pasveikinti Tave krikštynų proga. Didelė laimė matyti, kaip Tu augi tikėjime ir meilėje, ir žinome, kad Tavo gyvenimas bus laimingas. Linkime Tau viso ko geriausio gyvenime ir tikimės, kad užaugsi doru žmogumi. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Mylima [-s] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus visada saugo Tave ir apgaubia meile. Būk visada laiminga [-s] ir palaiminta [-s]. Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiuo džiugiu įvykiu ir būti kartu. Sveikiname Tave krikštynų proga!

Brangi [-us] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Krikštas – tai didelis žingsnis Tavo dvasinėje kelionėje, todėl priimk jį su didžiausiu dėkingumu ir palaima. Taip pat sveikiname Tavo tėvelius priėmus tokį svarbų sprendimą – pakrikštyti savo vaiką, kad jis būtų mokomas krikščioniškų tiesų. Šia džiugia ir įsimintina proga sveikiname Tave ir tėvelius!

Vaiko krikštynos – tai didžiulis džiaugsmas tiek tėvams, tiek krikštatėviams, tiek visiems artimiesiems.

Tai taip pat svarbus momentas ir bažnyčios gyvenime, nes jos gretose atsirado dar vienas krikščionis.

Šiandien visi čia susirinkome dėl ypatingos progos – šiam [šiai] mažajam [mažajai] berniukui [mergaitei] krikšto suteikimo.

Mums didelė garbė šiandien būti čia ir ačiū, kad tėveliai suteikė tokią atsakingą užduotį ir pareigą visam gyvenimui – būti šio vaiko globėjais.

Šia proga prašau visų palinkėti krikšto vaikeliui sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime.

Brangi [-us] …,

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje.

Tegul apšviečia tavo kelią ir atsispindi akyse!

Pakelkime taurę už mažąją [-į] krikštukę [-ą] ir palinkėkime sėkmės gyvenime.

Krikštas – tai veiksmas, žymintis žmogaus krikščioniško gyvenimo pradžią ir jo kelionę su Jėzumi Kristumi.

Brangi dukrele [Brangus sūneli], auk tikėdama [-s] Dievu ir meile.

Mieli krikšto tėveliai, ačiū, kad Jūs, kaip krikščionys, šiandien įsipareigojate padėti mūsų vaikui augti tikėjime ir meilėje.

Mieli tėveliai, seneliai, ačiū, kad užauginote mus ir įskiepijote tikėjimą Dievu, o dabar mes galime tai perduoti savo vaikui.

Mieli draugai ir šeimos nariai, prašau Jūsų melstis, kad mūsų vaiko tikėjimas ir meilė kasdien stiprėtų, kad kiekvieną dieną ji [-s] vis giliau pažintų Jėzų Kristų.

Ačiū, kad šią mums ypatingą dieną buvote kartu.

Brangūs krikšto tėveliai, esame labai dėkingi jums už tai, kaip rūpinatės mūsų vaiku. Tikime, kad Jūs būsite puikiais krikšto tėvais ir esame tikri, kad būsite nuostabūs mūsų vaiko globėjais. Norime padėkoti, kad esate tokia svarbi mūsų gyvenimo dalis. Žinau, kad jūsų meilė ir palaikymas mūsų vaikui padės ir ateityje. Labai džiaugiamės, kad pavyko rasti tokius nuostabius žmones, kurie ne tik nori, bet ir džiaugiasi galėdami padėti formuoti mūsų vaiko ateitį. Dėkojame, kad esate su mumis šioje kelionėje, mums tai labai daug reiškia!

Brangieji, didelis džiaugsmas, kad esate mūsų gyvenime. Labai džiaugiamės, kad įsipareigojote mūsų vaikeliui parodyti kelią į Bažnyčią ir auklėti jį pagal krikščionių gyvenimo tiesas. Mes kartu su jumis padėsime vesti šį vaiką amžinojo gyvenimo keliu. Būsime šalia, kai bus sunku, ir palaikysime, kiek galėsime. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangieji, krikštas yra vienas svarbiausių gyvenimo etapų mažam vaikui. Tai laikas, kai vaikelis taps krikščionių pasaulio dalimi. Ačiū, kad šią ypatingą akimirką, jūs esate su mumis ir įsipareigojate auklėti mūsų vaikelį pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėvai, norime pasveikinti jus su šiuo nauju žingsniu jūsų gyvenime. Ačiū, kad sutikote tapti mūsų vaikelio krikšto tėvais. Krikštas yra laikas, kai žmogus viešai išreiškia savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, paverčiant Jį savo gyvenimo centru. Ačiū, kad sutikote šiuo momentu būti su mūsų vaiku ir įsipareigojote stiprinti jo tikėjimą Dievu. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėveliai, krikšto sakramentas suteikia mums galimybę apsivalyti nuo nuodėmės ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Tai daro mus Dievo šeimos nariais, broliais ir seserimis Kristuje Jėzuje. Tai naujo gyvenimo ir naujos vilties ženklas. Tai atleidimo, ramybės ir džiaugsmo ženklas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!