Krikštynų sveikinimai, Atvirukai, Krikštasūniui

Mieli tėveliai ir krikšto dukrele [sūneli], atėjo laikas švęsti naują gyvenimą, kuris su krikštu bus Tau suteiktas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl švęskite ir džiaukitės šia ypatinga proga. Tėveliai, auginkite savo vaiko meilę Jėzui Kristui, nes šią tikėjimo kelionę lydės daug kitų etapų. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Miela krikšto dukrele [sūneli], su krikštu prasidės naujas Tavo gyvenimo etapas – krikščionio gyvenimas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl priimk tai ir džiaukis šia ypatinga proga. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Mūsų mylima (-s) krikšto dukra [sūnau], krikštas – tai svarbus įvykis bet kurio vaiko gyvenime. Priimti krikštą, reiškia būti priimtam į krikščionišką Dievo šeimą. Priimk naujo gyvenimo pradžią, nes ji suteikia vilties visiems pakrikštytiesiems. Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], sveikiname krikšto proga! Visą gyvenimą būk laiminga (-s) ir sveika (-s).

Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], tegul šventas vanduo nuplauna Tavo nuodėmes, kad taptum krikščionių pasaulio dalimi. Su džiaugsmu priimk šį naują gyvenimo etapą ir džiaukis juo. Žinok, kad šalia savęs visada turi mus, savo krikšto tėvus, ir mes esame pasiruošę Tau padėti. Krikšto proga sveikiname Tave!

Miela [-s] anūkėle [-i], sveikinu [sveikiname] Tave krikšto proga. Meldžiu [Meldžiame], kad Viešpats ir toliau laimintų Tave, saugotų Tave ir visada rūpintųsi Tavimi. Tikiuosi [Tikimės], kad ši diena atneš Tau džiaugsmo ir laimės, nes nuo šiandien tapai krikščioniu. Sveikinu [Sveikiname] krikšto proga, anūkėle [-i]!

Mylima [-s] anūkėle [anūkėli], džiaugiamės galėdami pasveikinti Tave krikštynų proga. Didelė laimė matyti, kaip Tu augi tikėjime ir meilėje, ir žinome, kad Tavo gyvenimas bus laimingas. Linkime Tau viso ko geriausio gyvenime ir tikimės, kad užaugsi doru žmogumi. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Mylima [-s] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus visada saugo Tave ir apgaubia meile. Būk visada laiminga [-s] ir palaiminta [-s]. Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiuo džiugiu įvykiu ir būti kartu. Sveikiname Tave krikštynų proga!

Brangi [-us] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Krikštas – tai didelis žingsnis Tavo dvasinėje kelionėje, todėl priimk jį su didžiausiu dėkingumu ir palaima. Taip pat sveikiname Tavo tėvelius priėmus tokį svarbų sprendimą – pakrikštyti savo vaiką, kad jis būtų mokomas krikščioniškų tiesų. Šia džiugia ir įsimintina proga sveikiname Tave ir tėvelius!

Vaiko krikštynos – tai didžiulis džiaugsmas tiek tėvams, tiek krikštatėviams, tiek visiems artimiesiems.

Tai taip pat svarbus momentas ir bažnyčios gyvenime, nes jos gretose atsirado dar vienas krikščionis.

Šiandien visi čia susirinkome dėl ypatingos progos – šiam [šiai] mažajam [mažajai] berniukui [mergaitei] krikšto suteikimo.

Mums didelė garbė šiandien būti čia ir ačiū, kad tėveliai suteikė tokią atsakingą užduotį ir pareigą visam gyvenimui – būti šio vaiko globėjais.

Šia proga prašau visų palinkėti krikšto vaikeliui sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime.

Brangi [-us] …,

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje.

Tegul apšviečia tavo kelią ir atsispindi akyse!

Pakelkime taurę už mažąją [-į] krikštukę [-ą] ir palinkėkime sėkmės gyvenime.

Krikštas – tai veiksmas, žymintis žmogaus krikščioniško gyvenimo pradžią ir jo kelionę su Jėzumi Kristumi.

Brangi dukrele [Brangus sūneli], auk tikėdama [-s] Dievu ir meile.

Mieli krikšto tėveliai, ačiū, kad Jūs, kaip krikščionys, šiandien įsipareigojate padėti mūsų vaikui augti tikėjime ir meilėje.

Mieli tėveliai, seneliai, ačiū, kad užauginote mus ir įskiepijote tikėjimą Dievu, o dabar mes galime tai perduoti savo vaikui.

Mieli draugai ir šeimos nariai, prašau Jūsų melstis, kad mūsų vaiko tikėjimas ir meilė kasdien stiprėtų, kad kiekvieną dieną ji [-s] vis giliau pažintų Jėzų Kristų.

Ačiū, kad šią mums ypatingą dieną buvote kartu.