Krikštynų sveikinimai, Trumpi

Džiaugiamės galėdami pasveikinti Jus mergaitės [berniuko] krikštynų proga. Tikimės, kad ji (-s) užaugs gera (-u) krikščione (-iu) ir suteiks džiaugsmo Jūsų gyvenimui. Šią ypatingą dieną norime palinkėti viso ko geriausio ir tikimės, kad ji bus kupina džiaugsmo, meilės ir laimės.

Mieli Tėveliai, norime Jus pasveikinti mergaitės [berniuko] krikštynų proga. Esame tikri, kad ji (-s) užaugs tikinti ir taps įkvėpimu savo šeimos nariams bei kitiems aplinkiniams. Sveikinimai krikšto proga Jums ir Jūsų vaikui!

Mieli tėveliai, Jūsų mergaitė [berniukas] yra krikštijama (-s), o Jums tai didelė šventė, nes Jūsų vaikas taps krikščioniu. Tai ypatinga diena jai (-m) ir visiems ją (-į) mylintiems žmonėms. Ji (-s) visada prisimins šią dieną, kai augs, ir taps pavyzdžiu savo vaikams. Sveikiname Jus vaiko krikštynų proga!

Mergaitė [berniukas] yra palaima, dovana ir angelas, nusiųstas iš dangaus.

Jo (-s) krikštynų proga sveikiname Jus ir linkime jai (-m) viso ko geriausio.

Žinome, kad ji (-s) bus puikus žmogus, kuri (-s) visada padės kitiems.

Sveikiname Jus vaiko krikštynų proga!

Mieli tėveliai ir krikšto dukrele [sūneli], atėjo laikas švęsti naują gyvenimą, kuris su krikštu bus Tau suteiktas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl švęskite ir džiaukitės šia ypatinga proga. Tėveliai, auginkite savo vaiko meilę Jėzui Kristui, nes šią tikėjimo kelionę lydės daug kitų etapų. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Miela krikšto dukrele [sūneli], su krikštu prasidės naujas Tavo gyvenimo etapas – krikščionio gyvenimas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl priimk tai ir džiaukis šia ypatinga proga. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Mūsų mylima (-s) krikšto dukra [sūnau], krikštas – tai svarbus įvykis bet kurio vaiko gyvenime. Priimti krikštą, reiškia būti priimtam į krikščionišką Dievo šeimą. Priimk naujo gyvenimo pradžią, nes ji suteikia vilties visiems pakrikštytiesiems. Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], sveikiname krikšto proga! Visą gyvenimą būk laiminga (-s) ir sveika (-s).

Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], tegul šventas vanduo nuplauna Tavo nuodėmes, kad taptum krikščionių pasaulio dalimi. Su džiaugsmu priimk šį naują gyvenimo etapą ir džiaukis juo. Žinok, kad šalia savęs visada turi mus, savo krikšto tėvus, ir mes esame pasiruošę Tau padėti. Krikšto proga sveikiname Tave!

Mieli krikšto tėveliai, šiandien Jūs pasižadate visą gyvenimą rūpintis ir mylėti šią mergaitę [šį berniuką], kuri (-s) priima šventą krikšto sakramentą. Krikštas yra svarbus ne tik vaikui, nes ši ceremonija žymi naujo gyvenimo Kristuje pradžią, bet ir Jums, mielieji, nes Jūs tampate atsakingais auklėti šį vaiką pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Ačiū, kad tapote krikšto tėvais mūsų vaikui ir sveikiname krikštynų proga!

Mieli krikšto tėvai, tikimės, kad džiaugiatės šia laiminga proga ir nekantriai laukiate savo krikšto vaiko džiaugsmo ir apkabinimų. Priimkite geriausius linkėjimus savo krikšto dukrai (sūnui), kuriai (-iam) taip pasisekė, kad turi tokius rūpestingus krikšto tėvus. Sveikiname Jus ir Jūsų krikšto dukrą (sūnų) šia ypatinga proga!

Sveikiname krikšto mamą ir krikšto tėtį krikšto proga. Džiaugiamės, kad Jūs buvote išrinkti šio vaiko krikšto tėvais. Tikimės, kad ateityje galėsite suteikti stiprią moralinę paramą šiam vaikui. Būkite laimingi ir rūpinkitės savo krikšto vaiku taip, kaip rūpintumėtės savuoju. Sveikinimai!

Mieli tėveliai, norime pasveikinti Jus Jūsų vaiko krikšto proga. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami būti šios džiaugsmingos progos dalimi. Ačiū, kad pasirinkote mus tapti Jūsų vaiko krikšto tėvais. Dabar esame vienodai atsakingi už vaiko auklėjimą pagal krikščioniškas tiesas, todėl nebijokite šia našta pasidalinti su mumis. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Miela krikšto mama, labai džiaugiamės, kad galėjote prisidėti prie mūsų sūnaus [dukros] krikšto. Tikimės, kad Jums patiks dovana, kurią suteikėme Jums! Visą gyvenimą rūpinkitės, mokykite ir būkite ramstis mūsų vaikui. Ačiū, kad tapote krikšto mama ir sveikiname!

Mielas krikštatėvi, dėkojame, kad šia ypatinga proga buvote kartu ir laikėte mūsų sūnui [dukrai] už rankos. Esame labai dėkingi už tai, kad sutikote tapti mūsų vaiko krikšto tėvu ir pasižadėjote juo rūpintis visą gyvenimą. Ačiū, kad tapote krikšto tėvu ir sveikiname!

Miela [-s] anūkėle [-i], sveikinu [sveikiname] Tave krikšto proga. Meldžiu [Meldžiame], kad Viešpats ir toliau laimintų Tave, saugotų Tave ir visada rūpintųsi Tavimi. Tikiuosi [Tikimės], kad ši diena atneš Tau džiaugsmo ir laimės, nes nuo šiandien tapai krikščioniu. Sveikinu [Sveikiname] krikšto proga, anūkėle [-i]!

Mylima [-s] anūkėle [anūkėli], džiaugiamės galėdami pasveikinti Tave krikštynų proga. Didelė laimė matyti, kaip Tu augi tikėjime ir meilėje, ir žinome, kad Tavo gyvenimas bus laimingas. Linkime Tau viso ko geriausio gyvenime ir tikimės, kad užaugsi doru žmogumi. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Mylima [-s] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus visada saugo Tave ir apgaubia meile. Būk visada laiminga [-s] ir palaiminta [-s]. Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiuo džiugiu įvykiu ir būti kartu. Sveikiname Tave krikštynų proga!

Brangi [-us] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Krikštas – tai didelis žingsnis Tavo dvasinėje kelionėje, todėl priimk jį su didžiausiu dėkingumu ir palaima. Taip pat sveikiname Tavo tėvelius priėmus tokį svarbų sprendimą – pakrikštyti savo vaiką, kad jis būtų mokomas krikščioniškų tiesų. Šia džiugia ir įsimintina proga sveikiname Tave ir tėvelius!

Mielas krikštuk, priimk krikštą, kaip galimybę įtvirtinti tikėjimą Kristumi. Priimk krikštą, kaip dvasinio tobulėjimo dalį, kuri moko žmones apie jų tikėjimą ir tai, kuo jie tiki. Priimk krikštą, kaip vieną svarbiausių žmogaus žingsnių dvasinėje kelionėje. Priimk krikštą, kaip simbolinį apsivalymo ir atgimimo veiksmą, simbolizuojantį nuodėmės nuplovimą ir priėmimą į bažnyčią. Ženk drąsiai ir kurk gyvenimą pagal krikščioniškąsias taisykles.

Krikštuk, priimk krikštą, kaip naujo krikščioniškojo tikėjimo gyvenimo pradžią. Tegul tai būna apsivalymo ir atgimimo veiksmas. Tegul švęstas vanduo nuplauna tavo nuodėmes, kad taptum artimas Dievui. Tegul krikšto šventė būna tavo gyvenimo tikėjimo kelionės pradžia. Tegul tai būna meilės ir vilties aktas ne tik tau, vaikeli, bet ir tavo tėvams bei šeimai. Tegul tai būna ženklas, kad tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos, prasmės ir džiaugsmo. Būk sveikas ir laimingas!

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.