Krikštynų sveikinimai, Trumpi, Anūkui

Miela [-s] anūkėle [-i], sveikinu [sveikiname] Tave krikšto proga. Meldžiu [Meldžiame], kad Viešpats ir toliau laimintų Tave, saugotų Tave ir visada rūpintųsi Tavimi. Tikiuosi [Tikimės], kad ši diena atneš Tau džiaugsmo ir laimės, nes nuo šiandien tapai krikščioniu. Sveikinu [Sveikiname] krikšto proga, anūkėle [-i]!

Mylima [-s] anūkėle [anūkėli], džiaugiamės galėdami pasveikinti Tave krikštynų proga. Didelė laimė matyti, kaip Tu augi tikėjime ir meilėje, ir žinome, kad Tavo gyvenimas bus laimingas. Linkime Tau viso ko geriausio gyvenime ir tikimės, kad užaugsi doru žmogumi. Sveikinimai šia ypatinga proga!

Mylima [-s] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus visada saugo Tave ir apgaubia meile. Būk visada laiminga [-s] ir palaiminta [-s]. Džiaugiamės galėdami pasidalinti šiuo džiugiu įvykiu ir būti kartu. Sveikiname Tave krikštynų proga!

Brangi [-us] anūke, sveikiname Tave krikšto proga! Krikštas – tai didelis žingsnis Tavo dvasinėje kelionėje, todėl priimk jį su didžiausiu dėkingumu ir palaima. Taip pat sveikiname Tavo tėvelius priėmus tokį svarbų sprendimą – pakrikštyti savo vaiką, kad jis būtų mokomas krikščioniškų tiesų. Šia džiugia ir įsimintina proga sveikiname Tave ir tėvelius!

Mielas krikštuk, priimk krikštą, kaip galimybę įtvirtinti tikėjimą Kristumi. Priimk krikštą, kaip dvasinio tobulėjimo dalį, kuri moko žmones apie jų tikėjimą ir tai, kuo jie tiki. Priimk krikštą, kaip vieną svarbiausių žmogaus žingsnių dvasinėje kelionėje. Priimk krikštą, kaip simbolinį apsivalymo ir atgimimo veiksmą, simbolizuojantį nuodėmės nuplovimą ir priėmimą į bažnyčią. Ženk drąsiai ir kurk gyvenimą pagal krikščioniškąsias taisykles.

Krikštuk, priimk krikštą, kaip naujo krikščioniškojo tikėjimo gyvenimo pradžią. Tegul tai būna apsivalymo ir atgimimo veiksmas. Tegul švęstas vanduo nuplauna tavo nuodėmes, kad taptum artimas Dievui. Tegul krikšto šventė būna tavo gyvenimo tikėjimo kelionės pradžia. Tegul tai būna meilės ir vilties aktas ne tik tau, vaikeli, bet ir tavo tėvams bei šeimai. Tegul tai būna ženklas, kad tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos, prasmės ir džiaugsmo. Būk sveikas ir laimingas!

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.

Krikštuk, tavo krikštas yra svarbus įvykis krikščionių tikėjimui ir tavo šeimai. Tai ceremonija, kuria tu būsi priimta [-s] į bažnyčią ir į krikščioniškąjį gyvenimą. Šiuo krikštu tu būsi apvalyta [-s] nuo nuodėmės ir tai suteiks tau jėgų pasitikti savo ateitį. Po krikšto tu būsi priimta [-s] į Dievo šeimą, kaip ir pats Jėzus Kristus, kai jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas. Auk su Dievu ir būk sveika [-s] bei laiminga [-s]!

Krikštas – tai ypatinga diena jums, tėveliai, ir jūsų vaikui. Jūs buvote palaiminti tokia brangia dovana, todėl laikas švęsti. Krikštuk, krikštas yra svarbiausias įvykis tavo gyvenime. Tai perėjimo iš vieno etapo į kitą akimirka, kai iš nekalto vaiko tampi pakrikštytu krikščioniu. Dėkok Dievui už šį palaiminimą gyvenime. Visada būk mylima [-s], globojama [-s] ir apsaugota [-s].

Krikštuk, su krikštu priimk krikščionišką tikėjimą, kuris ves tave per gyvenimą. Ši ceremonija yra svarbi ne tik tau, bet ir tavo tėveliams bei krikšto tėveliams, nes jie pasižada tave vesti į šią kelionę. Tegul Dievas palaimina tave visa savo meile ir džiaugsmu pasaulyje. Užauk rūpestingu, mylinčiu žmogumi, kuris visada siekia daryti gera šiame pasaulyje. Meldžiame, kad tu visada žinotum, kaip Dievas tave myli. Auk sveikas ir laimingas!

Mielas krikštuk,

Labai džiugu, kad šiandien esi pakrikštyta [-s]. Labai džiaugiuosi galėdama [-s] pasidalinti šia ypatinga akimirka su tavimi ir tavo šeima. Žinau, kad tavo tėvai yra laimingi ir jaučiasi tokie palaiminti, kad jų gyvenime esi tu. Tu esi labai ypatingas vaikas ir mes visi tave labai mylime. Tikiuosi, kad ši diena bus viena iš geriausių dienų tavo gyvenime, nes tai tokia svarbi diena tau ir mums visiems, kurie tave myli. Tu nusipelnei mūsų meilės, nes esi ypatinga [-s], maloni [-us] ir mylinti [-s].

Su krikštynų diena!