Krikštynų sveikinimai

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.

Krikštuk, tavo krikštas yra svarbus įvykis krikščionių tikėjimui ir tavo šeimai. Tai ceremonija, kuria tu būsi priimta [-s] į bažnyčią ir į krikščioniškąjį gyvenimą. Šiuo krikštu tu būsi apvalyta [-s] nuo nuodėmės ir tai suteiks tau jėgų pasitikti savo ateitį. Po krikšto tu būsi priimta [-s] į Dievo šeimą, kaip ir pats Jėzus Kristus, kai jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas. Auk su Dievu ir būk sveika [-s] bei laiminga [-s]!

Krikštas – tai ypatinga diena jums, tėveliai, ir jūsų vaikui. Jūs buvote palaiminti tokia brangia dovana, todėl laikas švęsti. Krikštuk, krikštas yra svarbiausias įvykis tavo gyvenime. Tai perėjimo iš vieno etapo į kitą akimirka, kai iš nekalto vaiko tampi pakrikštytu krikščioniu. Dėkok Dievui už šį palaiminimą gyvenime. Visada būk mylima [-s], globojama [-s] ir apsaugota [-s].

Krikštuk, su krikštu priimk krikščionišką tikėjimą, kuris ves tave per gyvenimą. Ši ceremonija yra svarbi ne tik tau, bet ir tavo tėveliams bei krikšto tėveliams, nes jie pasižada tave vesti į šią kelionę. Tegul Dievas palaimina tave visa savo meile ir džiaugsmu pasaulyje. Užauk rūpestingu, mylinčiu žmogumi, kuris visada siekia daryti gera šiame pasaulyje. Meldžiame, kad tu visada žinotum, kaip Dievas tave myli. Auk sveikas ir laimingas!

Mielas krikštuk,

Labai džiugu, kad šiandien esi pakrikštyta [-s]. Labai džiaugiuosi galėdama [-s] pasidalinti šia ypatinga akimirka su tavimi ir tavo šeima. Žinau, kad tavo tėvai yra laimingi ir jaučiasi tokie palaiminti, kad jų gyvenime esi tu. Tu esi labai ypatingas vaikas ir mes visi tave labai mylime. Tikiuosi, kad ši diena bus viena iš geriausių dienų tavo gyvenime, nes tai tokia svarbi diena tau ir mums visiems, kurie tave myli. Tu nusipelnei mūsų meilės, nes esi ypatinga [-s], maloni [-us] ir mylinti [-s].

Su krikštynų diena!

Brangūs krikšto tėveliai, krikšto sakramentas yra ženklas, kad mūsų vaikelis atgims iš naujo. Tai naujo gyvenimo ir naujos vilties ženklas. Tai yra atleidimo, ramybės ir džiaugsmo ženklas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku ir mumis. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos. Ačiū!

Brangūs krikšto tėveliai, krikšto sakramentas suteikia mums galimybę apsivalyti nuo nuodėmės ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Tai daro mus Dievo šeimos nariais, broliais ir seserimis Kristuje Jėzuje. Tai naujo gyvenimo ir naujos vilties ženklas. Tai atleidimo, ramybės ir džiaugsmo ženklas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėvai, norime pasveikinti jus su šiuo nauju žingsniu jūsų gyvenime. Ačiū, kad sutikote tapti mūsų vaikelio krikšto tėvais. Krikštas yra laikas, kai žmogus viešai išreiškia savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, paverčiant Jį savo gyvenimo centru. Ačiū, kad sutikote šiuo momentu būti su mūsų vaiku ir įsipareigojote stiprinti jo tikėjimą Dievu. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangieji, krikštas yra vienas svarbiausių gyvenimo etapų mažam vaikui. Tai laikas, kai vaikelis taps krikščionių pasaulio dalimi. Ačiū, kad šią ypatingą akimirką, jūs esate su mumis ir įsipareigojate auklėti mūsų vaikelį pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangieji, didelis džiaugsmas, kad esate mūsų gyvenime. Labai džiaugiamės, kad įsipareigojote mūsų vaikeliui parodyti kelią į Bažnyčią ir auklėti jį pagal krikščionių gyvenimo tiesas. Mes kartu su jumis padėsime vesti šį vaiką amžinojo gyvenimo keliu. Būsime šalia, kai bus sunku, ir palaikysime, kiek galėsime. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėveliai, esame labai dėkingi jums už tai, kaip rūpinatės mūsų vaiku. Tikime, kad Jūs būsite puikiais krikšto tėvais ir esame tikri, kad būsite nuostabūs mūsų vaiko globėjais. Norime padėkoti, kad esate tokia svarbi mūsų gyvenimo dalis. Žinau, kad jūsų meilė ir palaikymas mūsų vaikui padės ir ateityje. Labai džiaugiamės, kad pavyko rasti tokius nuostabius žmones, kurie ne tik nori, bet ir džiaugiasi galėdami padėti formuoti mūsų vaiko ateitį. Dėkojame, kad esate su mumis šioje kelionėje, mums tai labai daug reiškia!

Krikštas yra vienas svarbiausių sakramentų, nuo kurio prasideda vaiko kelias krikščioniškame pasaulyje. Sveikiname jus priėmus šį svarbų sprendimą savo vaiko gyvenime. Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius.

Krikštas simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmės ir reiškia atgimimą kaip naujam žmogui Kristuje. Šis sakramentas taip pat suteikia dvasinę apsaugą nuo piktųjų dvasių, nes pakrikštytieji susijungia su Kristumi, jo mirtimi ir prisikėlimu. Brangūs tėveliai, sveikiname jus priėmus šį svarbų sprendimą savo vaiko gyvenime. Sveikiname savo vaiko krikšto proga!

Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius!

Tai laiminga diena jums ir jūsų šeimai.

Prašome priimti mūsų šilčiausius sveikinimus.

Linkime jums laimės ir sėkmės visam gyvenimui.

Tegul Dievas palaimina jus viskuo, kas gera, Jėzaus vardu meldžiame, Amen.

Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius. Džiaugiamės matydami, kad jūsų vaikas augs saugioje aplinkoje pagal krikščionių gyvenimo tiesas. Tikimės, kad jūs ir jūsų šeima būsite palaiminti geros sveikatos ir laimės šiame naujame gyvenimo etape. Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius!

Krikštynų proga sveikiname vaikelio tėvelius! Vaikas yra Dievo palaima. Vaikas yra dangaus dovana. Vaikas yra Viešpaties dovana. Vaikas yra vienas iš Dievo. Tėvai dabar yra palaiminti, nes mato, kaip jų vaikas užauga ir eina savo gyvenimo keliu, seka jų pėdomis ir tęsia šeimos tradicijas.

Vaiko krikštynos – tai didžiulis džiaugsmas tiek tėvams, tiek krikštatėviams, tiek visiems artimiesiems.

Tai taip pat svarbus momentas ir bažnyčios gyvenime, nes jos gretose atsirado dar vienas krikščionis.

Šiandien visi čia susirinkome dėl ypatingos progos – šiam [šiai] mažajam [mažajai] berniukui [mergaitei] krikšto suteikimo.

Mums didelė garbė šiandien būti čia ir ačiū, kad tėveliai suteikė tokią atsakingą užduotį ir pareigą visam gyvenimui – būti šio vaiko globėjais.

Šia proga prašau visų palinkėti krikšto vaikeliui sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime.

Krikštas – tai veiksmas, žymintis žmogaus krikščioniško gyvenimo pradžią ir jo kelionę su Jėzumi Kristumi.

Brangi dukrele [Brangus sūneli], auk tikėdama [-s] Dievu ir meile.

Mieli krikšto tėveliai, ačiū, kad Jūs, kaip krikščionys, šiandien įsipareigojate padėti mūsų vaikui augti tikėjime ir meilėje.

Mieli tėveliai, seneliai, ačiū, kad užauginote mus ir įskiepijote tikėjimą Dievu, o dabar mes galime tai perduoti savo vaikui.

Mieli draugai ir šeimos nariai, prašau Jūsų melstis, kad mūsų vaiko tikėjimas ir meilė kasdien stiprėtų, kad kiekvieną dieną ji [-s] vis giliau pažintų Jėzų Kristų.

Ačiū, kad šią mums ypatingą dieną buvote kartu.