Žodžiai, Išeinant į pensiją, Viršininkui / Viršininkei

Mielas mokyklos direktoriau, šia ypatinga proga, norime Jums padėkoti už rūpestį mokiniais, mokytojais ir visa mokyklos bendruomene. Šioje mokykloje Jūs vykdote sėkmingą ir nuostabią veiklą, todėl mokytis čia yra nuostabu. Tik Jūsų dėka mums mokykla yra kaip namai. Norime padėkoti už Jūsų sunkų darbą ir pasakyti, kad esate puikus vadovas. Linkime sėkmės ir ateityje.

Brangus direktoriau [vadove, viršininke], Jūs buvote nuostabus ir darbštus direktorius. Šia ypatinga proga norime pasakyti, kad buvote mūsų mokyklos [įmonės, bendruomenės] ramstis. Didžiuojamės Jumis ir norime padėkoti už viską, ką padarėte dėl mūsų ir mūsų bendruomenės. Esame dėkingi už jūsų atsidavimą mūsų mokyklai [įmonei, bendruomenei] ir labai gaila, kad mūsų keliai išsiskiria. Sėkmės!

Miela [-s] bose, noriu pasakyti, kad gyvenime su kai kuriais žmonėmis buvo sunku dirbti, bet tokie žmonės, kaip Jūs, tik palengvino darbą. Jūs visada buvote pasiruošusi [-ęs] padėti ir ištiesti ranką, kai to reikėjo. Noriu padėkoti, kad visada buvote su manimi ir padėjote, kai man to labiausiai reikėjo. Ačiū, kad padėjote tobulėti ir siekti vis geresnių pasiekimų. Jūs esate puikus žmogus ir man pasisekė, kad galėjau ne tik dirbti su Jumis, bet ir kad tapome draugais. Labai ačiū už visą pagalbą, kurią man suteikėte per pastaruosius metus! Labai gaila, kad turiu Jus palikti, bet žinau, kad kolegos bus gerose rankose. Sėkmės darbuose.

Gerbiama [-s] bose, tai buvo puikūs metai dirbant su Jumis. Gaila, kad tenka atsisveikinti. Ačiū, kad suteikėte man galimybę augti ir mokytis iš Jūsų patirties. Esu dėkingas už Jūsų laiką ir pastangas, kad šis darbas būtų sėkmingas. Jūs esate nuostabi [-us] viršininkė [-as]. Sėkmės ateinančiuose darbuose!

Išėjimas į pensiją – tai yra frazė, kurią žmonės bijo išgirsti. Brangus kolega [viršininke], tegul jums išėjimas į pensiją nereiškia, kad jūs senstate, tegul tai reiškia, kad laikas judėti toliau. Tegul išėjimas į pensiją nebūna jūsų karjeros pabaiga, tegul tai būna naujo gyvenimo skyriaus pradžia. Tegul tai būna kažko naujo ir ypatingo pradžia. Toliau kurkite, svajokite ir įgyvendinkite savo svajones!

Brangūs kolegos ir viršininke, neliūdėkite, kad šiandien tenka atsisveikinti. Išėjimas į pensiją man yra naujas gyvenimo etapas, kurį reikia švęsti. Man tai apmąstymų ir atsipalaidavimo metas po viso gyvenimo darbo. Tai laikas pradėti naują veiklą, keliauti, leisti laiką su šeima ir draugais, užsiimti pomėgiais, kurių nebuvo įmanoma dirbant visą darbo dieną. Šiandien aš neliūdžiu. Neliūdėkite ir jūs. Linkiu jums sėkmės tolimesniuose darbuose!

Brangus kolega [viršininke], šiandien jums yra ypatinga diena – jūs išeinate į užtarnautą poilsį. Neliūdėkite, nes išėjimas į pensiją yra gyvenimo etapas, kurį reikia švęsti, o ne bijoti. Linkiu jums viso ko geriausio tolimesniuose darbuose. Atsisveikinimas nėra amžinas! Tikiuosi, kad dar pasimatysime ir ateityje. Sėkmės!

Brangūs kolegos [Mylimas viršininke], šiandien man džiugi diena – pagaliau galiu visą savo laiką skirti pomėgiams ir gyvenimui. Išėjimas į pensiją man yra ne liūdna diena, o apmąstymų ir švenčių metas. Tai vieno gyvenimo etapo pabaiga ir kito pradžia. Nors ir laikas atsisveikinti su jumis, brangūs kolegos ir draugai, kurie tapote šeimos nariais, tačiau noriu tarti „Ačiū” už viską, ką dėl manęs padarėte per tuos metus! Pasiilgsiu darbo su Jumis! Esu labai dėkingas, kad turėjome galimybę dirbti kartu ir tikiuosi, kad po to galėsime palaikyti ryšį! Sėkmės!

Brangus kolega [ Mylimas viršininke], išėjimo į pensiją [iš darbo] proga linkime ilgų, laimingų ir sveikų metų. Pasiilgsime mūsų pokalbių, bet džiaugiamės, kad šiek tiek pailsėsite nuo darbo. Buvo malonu dirbti su jumis daugelį metų. Mes visi čia pasiilgsime jūsų išminties ir sąmojingumo. Sėkmės gyvenime!

Brangus kolega [viršininke], esu dėkinga [-s] už jūsų nurodymus, išmintį ir draugystę. Ačiū, kad visada buvote šalia ir padėjote man, kai man to reikėjo. Niekada nepamiršiu pamokų, kurių mane išmokėte. Ačiū!

Šiandien jums ypatinga diena – diena, kai išeinate į pensiją [iš darbo]. Jūs nusipelnėte šios pertraukos nuo darbo. Mes labai džiaugiamės už Jus! Buvo labai malonu su jumis dirbti. Ačiū už visą jūsų sunkų darbą. Mes jūsų labai pasiilgsime. Sėkmės!

Išėjimas į pensiją – naujo gyvenimo pradžios metas. Tai laikas, kai galite daryti tai, ką visada norėjote daryti. Atėjo laikas mėgautis gyvenimu ir atsipalaiduoti. Nors reikia atsisveikinti, mano brangus kolega [viršininke], tačiau noriu pasakyti, kad buvo labai malonu su jumis dirbti. Apgailestauju, kad išvykstate, bet linkiu sėkmės gyvenime.

Mylimas viršininke, Ačiū už visas man suteiktas galimybes. Esu dėkingas, kad galėjau dirbti jums vadovaujant. Norėčiau padėkoti už visą pagalbą ir palaikymą, kurios sulaukiau iš jūsų. Buvo malonu dirbti su jumis ir linkiu jums viso ko geriausio ateityje.