Žodžiai, Kovo 11-osios proga, Vaikams

Didžiuojamės galėdami pasakyti, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, išgyvenusių ilgą taikos ir stabilumo laikotarpį, be jokių teritorinių pokyčių. Kovo 11 diena – tai diena, kai prisimename ir švenčiame savo valstybingumą, kartu prisimename tuos, kurie už jį kovojo. Ši diena yra šventė visiems lietuviams. Mieli lietuviai, sveikiname Jus Kovo 11-osios proga.

Brangūs Lietuvos žmonės, jūs daug išgyvenote ir padedami draugų kitose šalyse sugebėjote išlaikyti savo šalį laisvą. Džiaugiamės matydami, kad Lietuva jau rado savo vietą tarp demokratinių Europos tautų. Sveikiname Lietuvą ir jos žmones Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga.

Kiekvienais metais mes, lietuviai, su džiaugsmu švenčiame Kovo 11 dieną. Švenčiame Nepriklausomybės dieną, nes tai diena, kurią reikia švęsti. Sveikiname Lietuvą su Kovo 11-ąja!

Sveikiname Lietuvą ir jos žmones Kovo 11-osios proga ir linkime laimingos nepriklausomybės dienos.

Miela Lietuva!

Kovo 11 dieną mes, lietuviai, švenčiame Lietuvos nepriklausomybės nuo Sovietų Sąjungos metines. 1990 m. kovo 11 d. po referendumo Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Tai buvo reikšminga diena mūsų istorijoje, kurią visada prisiminsime su pasididžiavimu. Labai džiaugiuosi, kad visa Lietuva kartu švenčia Kovo 11-ąją. Ši diena yra labai svarbi mūsų istorijai. Su Kovo 11-ąja!

Kovo 11-osios proga sveikiname Lietuvą, kad buvo drąsi ir 1990 metais paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Ne veltui Kovo 11-oji yra nacionalinė šventė, kuri yra minima su pasididžiavimu ir dideliu džiaugsmu. Su Kovo 11 -ąją, Lietuva, su nepriklausomybės atkūrimu.

Brangi Lietuva! Brangūs lietuviai! Prieš daugelį metų mes kovojome iš visos širdies, kad šiandien būtume nepriklausoma tauta. Didžiuokimės tuo, ką padarė mūsų seneliai. Didžiuokimės tuo, ką padarė mūsų tėvai. Tik jų dėka šiandien esame laisvi žmonės. Su Kovo 11-ąją, Lietuva!

Kovo 11-oji yra ne tik mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjimas, bet ir Lietuvos vienybės ir solidarumo šventimas. Prieš daugelį metų Jūs, Lietuvos žmonės, susitelkėte ir atkūrėte savo šalies nepriklausomybę, suteikėte savo vaikams ir anūkams laisvę. Švęskime ir džiaukimės šiuos pasiekimu. Su Kovo 11-ąją, brangūs lietuviai!

Mieli Lietuvos žmonės, sveikiname Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, proga! Linkime Jums visada būti tokiais atkakliais, kaip tą dieną, kai kovojote už savo šalies nepriklausomybę.

Brangūs lietuviai, Jūs visada buvote labai išdidi ir darbšti tauta. Per savo istoriją jūs išgyveno daug sunkių laikų, bet visada išlikote stiprūs. Dėl šios mūsų šalies ir jos žmonių stiprybės šiandien galime švęsti jau …. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Visada išlikite stiprūs ir kovokite dėl savo įsitikinimų. Su Kovo 11-ąja, Lietuva!