Krikštynų sveikinimai, Gražūs, Krikštadukrai

Mieli tėveliai ir krikšto dukrele [sūneli], atėjo laikas švęsti naują gyvenimą, kuris su krikštu bus Tau suteiktas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl švęskite ir džiaukitės šia ypatinga proga. Tėveliai, auginkite savo vaiko meilę Jėzui Kristui, nes šią tikėjimo kelionę lydės daug kitų etapų. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Miela krikšto dukrele [sūneli], su krikštu prasidės naujas Tavo gyvenimo etapas – krikščionio gyvenimas. Krikštas yra pirmas žingsnis tikėjimo kelyje, todėl priimk tai ir džiaukis šia ypatinga proga. Miela (-s) krikšto dukrele [sūneli] auk su meile Jėzui Kristui ir tapk tikru krikščioniu. Sveikinu krikšto proga!

Mūsų mylima (-s) krikšto dukra [sūnau], krikštas – tai svarbus įvykis bet kurio vaiko gyvenime. Priimti krikštą, reiškia būti priimtam į krikščionišką Dievo šeimą. Priimk naujo gyvenimo pradžią, nes ji suteikia vilties visiems pakrikštytiesiems. Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], sveikiname krikšto proga! Visą gyvenimą būk laiminga (-s) ir sveika (-s).

Mylima (-s) krikšto dukrele [sūneli], tegul šventas vanduo nuplauna Tavo nuodėmes, kad taptum krikščionių pasaulio dalimi. Su džiaugsmu priimk šį naują gyvenimo etapą ir džiaukis juo. Žinok, kad šalia savęs visada turi mus, savo krikšto tėvus, ir mes esame pasiruošę Tau padėti. Krikšto proga sveikiname Tave!

Brangi [-us] …,

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje.

Tegul apšviečia tavo kelią ir atsispindi akyse!

Pakelkime taurę už mažąją [-į] krikštukę [-ą] ir palinkėkime sėkmės gyvenime.

Mielas krikštuk, priimk krikštą, kaip galimybę įtvirtinti tikėjimą Kristumi. Priimk krikštą, kaip dvasinio tobulėjimo dalį, kuri moko žmones apie jų tikėjimą ir tai, kuo jie tiki. Priimk krikštą, kaip vieną svarbiausių žmogaus žingsnių dvasinėje kelionėje. Priimk krikštą, kaip simbolinį apsivalymo ir atgimimo veiksmą, simbolizuojantį nuodėmės nuplovimą ir priėmimą į bažnyčią. Ženk drąsiai ir kurk gyvenimą pagal krikščioniškąsias taisykles.

Krikštuk, priimk krikštą, kaip naujo krikščioniškojo tikėjimo gyvenimo pradžią. Tegul tai būna apsivalymo ir atgimimo veiksmas. Tegul švęstas vanduo nuplauna tavo nuodėmes, kad taptum artimas Dievui. Tegul krikšto šventė būna tavo gyvenimo tikėjimo kelionės pradžia. Tegul tai būna meilės ir vilties aktas ne tik tau, vaikeli, bet ir tavo tėvams bei šeimai. Tegul tai būna ženklas, kad tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos, prasmės ir džiaugsmo. Būk sveikas ir laimingas!

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.

Krikštuk, tavo krikštas yra svarbus įvykis krikščionių tikėjimui ir tavo šeimai. Tai ceremonija, kuria tu būsi priimta [-s] į bažnyčią ir į krikščioniškąjį gyvenimą. Šiuo krikštu tu būsi apvalyta [-s] nuo nuodėmės ir tai suteiks tau jėgų pasitikti savo ateitį. Po krikšto tu būsi priimta [-s] į Dievo šeimą, kaip ir pats Jėzus Kristus, kai jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas. Auk su Dievu ir būk sveika [-s] bei laiminga [-s]!

Krikštas – tai ypatinga diena jums, tėveliai, ir jūsų vaikui. Jūs buvote palaiminti tokia brangia dovana, todėl laikas švęsti. Krikštuk, krikštas yra svarbiausias įvykis tavo gyvenime. Tai perėjimo iš vieno etapo į kitą akimirka, kai iš nekalto vaiko tampi pakrikštytu krikščioniu. Dėkok Dievui už šį palaiminimą gyvenime. Visada būk mylima [-s], globojama [-s] ir apsaugota [-s].

Krikštuk, su krikštu priimk krikščionišką tikėjimą, kuris ves tave per gyvenimą. Ši ceremonija yra svarbi ne tik tau, bet ir tavo tėveliams bei krikšto tėveliams, nes jie pasižada tave vesti į šią kelionę. Tegul Dievas palaimina tave visa savo meile ir džiaugsmu pasaulyje. Užauk rūpestingu, mylinčiu žmogumi, kuris visada siekia daryti gera šiame pasaulyje. Meldžiame, kad tu visada žinotum, kaip Dievas tave myli. Auk sveikas ir laimingas!

Mielas krikštuk,

Labai džiugu, kad šiandien esi pakrikštyta [-s]. Labai džiaugiuosi galėdama [-s] pasidalinti šia ypatinga akimirka su tavimi ir tavo šeima. Žinau, kad tavo tėvai yra laimingi ir jaučiasi tokie palaiminti, kad jų gyvenime esi tu. Tu esi labai ypatingas vaikas ir mes visi tave labai mylime. Tikiuosi, kad ši diena bus viena iš geriausių dienų tavo gyvenime, nes tai tokia svarbi diena tau ir mums visiems, kurie tave myli. Tu nusipelnei mūsų meilės, nes esi ypatinga [-s], maloni [-us] ir mylinti [-s].

Su krikštynų diena!