Krikštynų sveikinimai, Linksmi, Krikštatėviams

Mieli krikšto tėveliai, šiandien Jūs pasižadate visą gyvenimą rūpintis ir mylėti šią mergaitę [šį berniuką], kuri (-s) priima šventą krikšto sakramentą. Krikštas yra svarbus ne tik vaikui, nes ši ceremonija žymi naujo gyvenimo Kristuje pradžią, bet ir Jums, mielieji, nes Jūs tampate atsakingais auklėti šį vaiką pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Ačiū, kad tapote krikšto tėvais mūsų vaikui ir sveikiname krikštynų proga!

Mieli krikšto tėvai, tikimės, kad džiaugiatės šia laiminga proga ir nekantriai laukiate savo krikšto vaiko džiaugsmo ir apkabinimų. Priimkite geriausius linkėjimus savo krikšto dukrai (sūnui), kuriai (-iam) taip pasisekė, kad turi tokius rūpestingus krikšto tėvus. Sveikiname Jus ir Jūsų krikšto dukrą (sūnų) šia ypatinga proga!

Sveikiname krikšto mamą ir krikšto tėtį krikšto proga. Džiaugiamės, kad Jūs buvote išrinkti šio vaiko krikšto tėvais. Tikimės, kad ateityje galėsite suteikti stiprią moralinę paramą šiam vaikui. Būkite laimingi ir rūpinkitės savo krikšto vaiku taip, kaip rūpintumėtės savuoju. Sveikinimai!

Miela krikšto mama, labai džiaugiamės, kad galėjote prisidėti prie mūsų sūnaus [dukros] krikšto. Tikimės, kad Jums patiks dovana, kurią suteikėme Jums! Visą gyvenimą rūpinkitės, mokykite ir būkite ramstis mūsų vaikui. Ačiū, kad tapote krikšto mama ir sveikiname!

Mielas krikštatėvi, dėkojame, kad šia ypatinga proga buvote kartu ir laikėte mūsų sūnui [dukrai] už rankos. Esame labai dėkingi už tai, kad sutikote tapti mūsų vaiko krikšto tėvu ir pasižadėjote juo rūpintis visą gyvenimą. Ačiū, kad tapote krikšto tėvu ir sveikiname!

Brangūs krikšto tėveliai, krikšto sakramentas yra ženklas, kad mūsų vaikelis atgims iš naujo. Tai naujo gyvenimo ir naujos vilties ženklas. Tai yra atleidimo, ramybės ir džiaugsmo ženklas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku ir mumis. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos. Ačiū!

Brangūs krikšto tėveliai, krikšto sakramentas suteikia mums galimybę apsivalyti nuo nuodėmės ir gauti Šventosios Dvasios dovaną. Tai daro mus Dievo šeimos nariais, broliais ir seserimis Kristuje Jėzuje. Tai naujo gyvenimo ir naujos vilties ženklas. Tai atleidimo, ramybės ir džiaugsmo ženklas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėvai, norime pasveikinti jus su šiuo nauju žingsniu jūsų gyvenime. Ačiū, kad sutikote tapti mūsų vaikelio krikšto tėvais. Krikštas yra laikas, kai žmogus viešai išreiškia savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, paverčiant Jį savo gyvenimo centru. Ačiū, kad sutikote šiuo momentu būti su mūsų vaiku ir įsipareigojote stiprinti jo tikėjimą Dievu. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangieji, krikštas yra vienas svarbiausių gyvenimo etapų mažam vaikui. Tai laikas, kai vaikelis taps krikščionių pasaulio dalimi. Ačiū, kad šią ypatingą akimirką, jūs esate su mumis ir įsipareigojate auklėti mūsų vaikelį pagal krikščioniškąsias gyvenimo tiesas. Šia proga norime Jums padėkoti, kad sutikote šią ypatingą akimirką būti su mūsų vaiku. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangieji, didelis džiaugsmas, kad esate mūsų gyvenime. Labai džiaugiamės, kad įsipareigojote mūsų vaikeliui parodyti kelią į Bažnyčią ir auklėti jį pagal krikščionių gyvenimo tiesas. Mes kartu su jumis padėsime vesti šį vaiką amžinojo gyvenimo keliu. Būsime šalia, kai bus sunku, ir palaikysime, kiek galėsime. Ačiū, kad įsipareigojote rūpintis mūsų vaiku iki gyvenimo pabaigos ir jį saugoti. Ačiū!

Brangūs krikšto tėveliai, esame labai dėkingi jums už tai, kaip rūpinatės mūsų vaiku. Tikime, kad Jūs būsite puikiais krikšto tėvais ir esame tikri, kad būsite nuostabūs mūsų vaiko globėjais. Norime padėkoti, kad esate tokia svarbi mūsų gyvenimo dalis. Žinau, kad jūsų meilė ir palaikymas mūsų vaikui padės ir ateityje. Labai džiaugiamės, kad pavyko rasti tokius nuostabius žmones, kurie ne tik nori, bet ir džiaugiasi galėdami padėti formuoti mūsų vaiko ateitį. Dėkojame, kad esate su mumis šioje kelionėje, mums tai labai daug reiškia!