Žodžiai, Gražūs, Broliui

Brangi [-us] …, linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! Linkiu viso ko geriausio ateinančiais metais. Tegul ateinantys metai atneša Jums laimės ir ramybės, meilės ir santarvės, draugų ir artimųjų rūpesčio. Būkite sveika [-s] ir laiminga [-s]!

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga linkiu Jums [Tau] laimingų, sveikų ir sėkmingų Naujųjų metų. Tikiuosi, kad ateinantys metai bus laimingi ir sėkmingi. Tegul jie atneša Jums [Tau] daug džiaugsmo ir gerovės. Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Mylima [-s] …, šiandien Tau suėjo 18 metų ir nors esi dar jauna [-s], bet jau esi autoritetas. Keliu taurę už Tave ir tikiuosi, kad ir mano vaikai kada nors turės bent pusę tiek drąsos ir stiprybės, kiek turi Tu.

Broli, tu esi ypatingas žmogus mano gyvenime. Tu esi tas, kuris visada buvo šalia manęs. Labai džiaugiuosi, kad pasiekei šį savo gyvenimo etapą. Didžiuojuosi tavimi ir linkiu tau viso ko geriausio ateityje. Sėkmės, broli!

Broli, tu esi geriausias brolis, kurio tik galėjau paprašyti. Tu visada buvai šalia manęs ir esu tikra [-s], kad būsi šalia manęs ir ateityje. Tu esi toks rūpestingas žmogus ir atsiprašau, jei praeityje sukėliau Tau skausmą. Tu nusipelnei visos laimės šiame pasaulyje ir linkiu, kad ją gautum. Tikiuosi, kad ši diena Tau bus tokia pat nuostabi, kaip ir man, nes mes abu nusipelnėme šiandien būti laimingi. Labai ačiū už viską, broli!

Mielas broli, tikiuosi, kad tau gerai sekasi. Noriu pasveikinti Tave su aplankiusia sėkme. Tu nusipelnei visos laimės pasaulyje. Labai Tavimi didžiuojuosi ir linkiu, kad visada išliktum laimingas ir sveikas! Sėkmės gyvenime!

Broli, tu esi vienas geriausių žmonių pasaulyje. Tu visada esi šalia, kai man reikia patarimo ir apkabinimo. Tu niekada manęs nenuvilsi ir neleisi verkti. Tu esi visada pasiruošęs pasikalbėti, kai man reikia, kad kas nors išklausytų, ir visada pasiruošęs apsikabinti, kai tau taip pat reikia. Broli, tu esi tas, kuris myli besąlygiškai ir neteisdamas, kuris stovi šalia, kad ir kas nutiktų. Myliu tave, broli!

Mielas broli, noriu pasveikinti tave su visais tavo pasiekimais ir sėkme gyvenime. Iki šiol buvai man puikus pavyzdys ir tikiuosi, kad ir ateityje toks būsi! Aš taip didžiuojuosi tavimi, mano broli! Tu esi toks geras žmogus ir aš labai džiaugiuosi, kad esame susiję vienas su kitu. Taip ir toliau, broli!

Broli, noriu padėkoti tau, kad buvai šalia, kai man to labiausiai reikėjo. Ačiū, kad buvai šalia, kai nebuvo kitų. Ačiū, kad išmokei mane būti kietam ir niekada nepasiduoti. Ačiū, kad mokai ir dabar. Broli, ačiū už suteiktas vertingas gyvenimo pamokas.

Broli, labai tavimi didžiuojuosi. Didžiuojuosi tavimi už sunkų darbą, kurį įdėjai, kad pasiektum tai, ką turi šiandien, ir būtum ten, kur esi dabar. ten, kur esate šiandien. Tu visada mane įkvepi ir tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu būti toks pat geras kaip tu. Noriu pasveikinti tave su mokslų baigimu. Per pastaruosius metus tu pasiekei tiek daug, ir man labai smagu matyti, kad tau gerai sekasi. Sėkmės broli tolimesniame gyvenime.