Žodžiai, Gražūs, Krikštukui / Krikštukei

Brangi [-us] …,

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje.

Tegul apšviečia tavo kelią ir atsispindi akyse!

Pakelkime taurę už mažąją [-į] krikštukę [-ą] ir palinkėkime sėkmės gyvenime.

Vaiko krikštynos – tai didžiulis džiaugsmas tiek tėvams, tiek krikštatėviams, tiek visiems artimiesiems.

Tai taip pat svarbus momentas ir bažnyčios gyvenime, nes jos gretose atsirado dar vienas krikščionis.

Šiandien visi čia susirinkome dėl ypatingos progos – šiam [šiai] mažajam [mažajai] berniukui [mergaitei] krikšto suteikimo.

Mums didelė garbė šiandien būti čia ir ačiū, kad tėveliai suteikė tokią atsakingą užduotį ir pareigą visam gyvenimui – būti šio vaiko globėjais.

Šia proga prašau visų palinkėti krikšto vaikeliui sveikatos, laimės ir sėkmės gyvenime.

Krikštas – tai veiksmas, žymintis žmogaus krikščioniško gyvenimo pradžią ir jo kelionę su Jėzumi Kristumi.

Brangi dukrele [Brangus sūneli], auk tikėdama [-s] Dievu ir meile.

Mieli krikšto tėveliai, ačiū, kad Jūs, kaip krikščionys, šiandien įsipareigojate padėti mūsų vaikui augti tikėjime ir meilėje.

Mieli tėveliai, seneliai, ačiū, kad užauginote mus ir įskiepijote tikėjimą Dievu, o dabar mes galime tai perduoti savo vaikui.

Mieli draugai ir šeimos nariai, prašau Jūsų melstis, kad mūsų vaiko tikėjimas ir meilė kasdien stiprėtų, kad kiekvieną dieną ji [-s] vis giliau pažintų Jėzų Kristų.

Ačiū, kad šią mums ypatingą dieną buvote kartu.

Mielas krikštuk, priimk krikštą, kaip galimybę įtvirtinti tikėjimą Kristumi. Priimk krikštą, kaip dvasinio tobulėjimo dalį, kuri moko žmones apie jų tikėjimą ir tai, kuo jie tiki. Priimk krikštą, kaip vieną svarbiausių žmogaus žingsnių dvasinėje kelionėje. Priimk krikštą, kaip simbolinį apsivalymo ir atgimimo veiksmą, simbolizuojantį nuodėmės nuplovimą ir priėmimą į bažnyčią. Ženk drąsiai ir kurk gyvenimą pagal krikščioniškąsias taisykles.

Krikštuk, priimk krikštą, kaip naujo krikščioniškojo tikėjimo gyvenimo pradžią. Tegul tai būna apsivalymo ir atgimimo veiksmas. Tegul švęstas vanduo nuplauna tavo nuodėmes, kad taptum artimas Dievui. Tegul krikšto šventė būna tavo gyvenimo tikėjimo kelionės pradžia. Tegul tai būna meilės ir vilties aktas ne tik tau, vaikeli, bet ir tavo tėvams bei šeimai. Tegul tai būna ženklas, kad tavo gyvenimas bus pripildytas šviesos, prasmės ir džiaugsmo. Būk sveikas ir laimingas!

Krikštuk, krikštas – tai naujo tavo gyvenimo šventimas. Šiandien tu gimsi iš naujo, o tai reiškia tavo dvasinį atgimimą. Tai yra ypatingas momentas. Šiandien tu tapsi oficialiu Bažnyčios nariu ir būsi priimtas į Dievo šeimą. Nuo šiandien būsi auginamas krikščionių tikėjime ir mokomas gyventi taip, kaip darė Jėzus. Mylimas vaikeli, auk tikėdamas Dievu ir būk laimingas.

Krikštuk, tavo krikštas yra svarbus įvykis krikščionių tikėjimui ir tavo šeimai. Tai ceremonija, kuria tu būsi priimta [-s] į bažnyčią ir į krikščioniškąjį gyvenimą. Šiuo krikštu tu būsi apvalyta [-s] nuo nuodėmės ir tai suteiks tau jėgų pasitikti savo ateitį. Po krikšto tu būsi priimta [-s] į Dievo šeimą, kaip ir pats Jėzus Kristus, kai jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas. Auk su Dievu ir būk sveika [-s] bei laiminga [-s]!

Krikštas – tai ypatinga diena jums, tėveliai, ir jūsų vaikui. Jūs buvote palaiminti tokia brangia dovana, todėl laikas švęsti. Krikštuk, krikštas yra svarbiausias įvykis tavo gyvenime. Tai perėjimo iš vieno etapo į kitą akimirka, kai iš nekalto vaiko tampi pakrikštytu krikščioniu. Dėkok Dievui už šį palaiminimą gyvenime. Visada būk mylima [-s], globojama [-s] ir apsaugota [-s].

Krikštuk, su krikštu priimk krikščionišką tikėjimą, kuris ves tave per gyvenimą. Ši ceremonija yra svarbi ne tik tau, bet ir tavo tėveliams bei krikšto tėveliams, nes jie pasižada tave vesti į šią kelionę. Tegul Dievas palaimina tave visa savo meile ir džiaugsmu pasaulyje. Užauk rūpestingu, mylinčiu žmogumi, kuris visada siekia daryti gera šiame pasaulyje. Meldžiame, kad tu visada žinotum, kaip Dievas tave myli. Auk sveikas ir laimingas!

Mielas krikštuk,

Labai džiugu, kad šiandien esi pakrikštyta [-s]. Labai džiaugiuosi galėdama [-s] pasidalinti šia ypatinga akimirka su tavimi ir tavo šeima. Žinau, kad tavo tėvai yra laimingi ir jaučiasi tokie palaiminti, kad jų gyvenime esi tu. Tu esi labai ypatingas vaikas ir mes visi tave labai mylime. Tikiuosi, kad ši diena bus viena iš geriausių dienų tavo gyvenime, nes tai tokia svarbi diena tau ir mums visiems, kurie tave myli. Tu nusipelnei mūsų meilės, nes esi ypatinga [-s], maloni [-us] ir mylinti [-s].

Su krikštynų diena!